Konsten att skapa helhet

Landskapsarkitekten är experten på rummen mellan husen. Oavsett om vi pratar om stadsbyggnad eller ombyggnad av en gata är landskapsarkitekten din försäkring för en lyckad helhet av våra gemensamma rum.

Landskapsarkitekten har en komplex kompetens och förmågan att länka samman allt till en fungerande miljö  i det offentliga rummet. En skicklig landskapsarkitekt hanterar flera dimensioner samtidigt och ser till att funktion och estetiska värden håller över tid. Resultatet är lösningar som innebär social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Temas landskapsarkitekter räknas till branschens bästa. En anledning till det är en tydlig arbetsmetodik som sträcker sig hela vägen från program och inventering till analys och förslag. Vi kompromissar inte, utan vi tar fram de bästa lösningarna utifrån de krav och önskemål som du som kund sätter. Platsens förutsättningar ser vi som en utmaning som stimulerar kreativiteten och där vi kan dra nytta av vår kompetens och erfarenhet.

Vi utformar offentliga miljöer, i allt från stenstad till parker och bostadsområden. En rad frågor dyker då upp om tillgänglighet, människors behov, gröna och blå värden, hållbarhet, markförhållanden och mycket annat. Din kontaktperson på Tema öppnar dörren till våra landskapsarkitekter och just de kompetenser som behövs i ditt projekt.

Innom landskapsarkitektur erbjuder vi:
Programarbete
Medborgar- och boendedialog, workshop
Stads- och landskapsanalys
Exploateringsutredning
Idéskiss och gestaltning
Projektering (även 3D) och markbeskrivningar
Grönytefaktorberäkning
Skötsel- och underhållsplan
Besiktning

Kontaktperson: Marika Axén, tf Affärsområdeschef
0704-19 31 01, [email protected]

"En skicklig landskapsarkitekt ger form åt rummen mellan husen."

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se