Smarta rum

Smarta inredningslösningar leder till välbefinnande, bra funktion och god ekonomi. Inredningsarkitektur är även ett sätt att attrahera kunder och medarbetare. Potentialen att förbättra är stor – oavsett om du bygger nytt, bygger om eller om du ska utveckla befintliga lokaler.

Insidan och utsidan av en byggnad bildar en helhet, där insidan kan överraska, välkomna och uttrycka verksamhetens kärnvärden. Vi vill hitta den bästa lösningen redan från första intrycket när man kliver in i byggnaden. I vårt ansvar ingår att väga in alla aspekter och balansera dem ända ned på detaljnivå.

Hållbara miljöer skapas när vi tar ansvar för helheten, även om vårt uppdrag bara rör en avgränsad del. God inredningsarkitektur är mer än trivsel och estetik. Det handlar också om smarta tekniska lösningar, säkerhet och lättare skötsel av lokalerna. I en väl fungerande miljö måste alla detaljer samspela: identitet, estetik, funktion, ljus, färg, akustik och ergonomi.

Ett lyckat resultat säkras genom väl beprövade arbetssätt och ett bra samarbete – både med dig som uppdragsgivare, men också mellan olika specialister. Våra metoder innefattar exempelvis analys av platsen, tester av ljus, material och möbler. Vi håller inspirerande föreläsningar, genomför intervjuer och workshops med användarna för att ta vara på goda idéer och ladda projektet med positiv energi.

Inom inredningsarkitektur
 erbjuder vi:
Idé- och möbleringskoncept
Inköpsunderlag
Lokal- och funktionsprogram
Projektering,
 inventering, uppmärkning av möbler
Specialritade möbler och belysning
Utredning inför val av lokal
Projektledning i förändringsprocesser

Kontaktperson: Petra Mann, Chef
0708-85 84 49, [email protected]

"Väl gestaltade rum förstärker och ger uttryck åt ett företags image, arbetssätt och vision."