Smarta rum

Smarta inredningslösningar leder till välbefinnande, bra funktion och god ekonomi. Inredningsarkitektur är även ett sätt att attrahera kunder och medarbetare. Potentialen att förbättra är stor – oavsett om du bygger nytt, bygger om eller om du ska utveckla befintliga lokaler.

Insidan och utsidan av en byggnad bildar en helhet, där insidan kan överraska, välkomna och uttrycka verksamhetens kärnvärden. Vi vill hitta den bästa lösningen redan från första intrycket när man kliver in i byggnaden. I vårt ansvar ingår att väga in alla aspekter och balansera dem ända ned på detaljnivå.

Hållbara miljöer skapas när vi tar ansvar för helheten, även om vårt uppdrag bara rör en avgränsad del. God inredningsarkitektur är mer än trivsel och estetik. Det handlar också om smarta tekniska lösningar, säkerhet och lättare skötsel av lokalerna. I en väl fungerande miljö måste alla detaljer samspela: identitet, estetik, funktion, ljus, färg, akustik och ergonomi.

Ett lyckat resultat säkras genom väl beprövade arbetssätt och ett bra samarbete – både med dig som uppdragsgivare, men också mellan olika specialister. Våra metoder innefattar exempelvis analys av platsen, tester av ljus, material och möbler. Vi håller inspirerande föreläsningar, genomför intervjuer och workshops med användarna för att ta vara på goda idéer och ladda projektet med positiv energi.

Inom inredningsarkitektur
 erbjuder vi:
Idé- och möbleringskoncept
Inköpsunderlag
Lokal- och funktionsprogram
Projektering, inventering, uppmärkning av möbler
Specialritade möbler och belysning
Utredning inför val av lokal
Projektledning i förändringsprocesser
Hållbarhetscoach, miljötjänst
Tema_Det hållbara kontoret, miljötjänst

Kontaktperson: Petra Mann, Studiochef

Vi pratar hållbarhet med Anna Holst

Hållbarhet är en viktig röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi träffar Anna Holst som är inredningsarkitekt och Hållbarhetsansvarig på Tema i Stockholm sedan 12 år. Anna har ett starkt engagemang inom miljö och hållbarhet både privat och i arbetet.

Vad gillar du mest med ditt jobb?
Att alla projekt trots allt är så olika.

Vad inspirerar dig till att driva hållbarhetsfrågan i arbetet?
Alla drivna och engagerade människor jag möter som jobbar med hållbarhet på olika sätt. Johan Rockström säger att vi har kunskapen och tekniken för att lösa våra miljöproblem och att det hänger på oss människor nu, att ställa om. Både hoppfullt och oroande.

Ser du några trender i hur man kommer att arbeta med hållbarhet inom inredning 2019?
Återbruk tror jag är en växande trend som ju har stor potential att minska klimatpåverkan, egentligen överallt i samhället. Vi har varit med i ett återbruksprojekt där IVL räknat på potentialen för en återbruk i en kontorsinredning. Man kan spara både klimat – med cirka 30% mindre påverkan, pengar och slippa några containrar med avfall. Känns ju som ett självklart val när man ser siffrorna så tydligt. Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/ivl_svenska_miljoinstitutet_ab__/pressreleases/aaterbruk-paa-kontor-kan-spara-43-000-ton-vaexthusgaser-2669749

Vad har ni för målsättning med hållbarhetstjänsterna?
Att höja ribban i vårt hållbarhetsarbete och utöka våra uppdrag. Vi ser att det finns utrymme att driva och uppmuntra i hållbarhetsfrågan mer i många projekt. Framför allt har vi sett ett behov då vi jobbar åt hyresgäster med kontorsinredning.

På vilket sätt gynnas kunden?
Kunden får en bättre produkt. Vi vistas en stor del av vår tid inomhus (ca 90%) och den vakna tiden mycket på arbetsplatsen. Vi är övertygande om att arbetsplatsens utformning påverkar oss, hur vi mår och vad vi gör. Hållbarheten ska finnas, kännas och synas i lokalerna. Vi tror också att många vill jobba på en arbetsplats där man tar hållbarhet på allvar och försöker vara en del av lösningen på problemen.

Vilken strategi har ni för att involvera kunden i hållbarhetsfrågorna?
Att försöka paketera/konceptualisera, skapa en positiv vision av det hållbara kontoret. Inte helt lätt alltid, hållbarhet kan vara ganska abstrakt. Vi har också en idé om att göra workshops med de kunder som vill, till exempel kring hållbara beteenden på jobbet.

Tips till oss alla i vardagen om hur vi ska tänka mer hållbarhetsmässigt?
Jag tror vi alla vet ungefär vad vi borde göra. Ofta är vi fast i våra beteenden och gör som vi alltid gjort, även om vi är medvetna om vad konsekvenserna kan bli. Varför? Intressant TED Talk som handlar om detta med idéer om lösningar, av den norske psykologen Per Espen Stoknes.

Hur vi kan tänka mer hållbarhetsmässigt i vårt arbete?
”If it ain´t broke – don´t fix it”. Jag jobbar mest med ombyggnadsprojekt och upplever att vi ofta byter ut sånt som skulle kunna behållas, kanske renoveras. Man tänker ofta ekonomi, det är förhållandevis billigt med nytt. Men den ekvationen borde ju även omfatta klimatpåverkan och inte minst avfall. Byggbranschen står för ca 40 % av Sveriges farliga avfall enl IVL. Det handlar ju egentligen om resurseffektivitet och hur vi ser på gammalt/nytt. I en cirkulär ekonomi ser man avfall som resurser. Konsultbyrån Mc Kinsey tagit fram flera rapporter om potentialen för omställning till cirkulär ekonomi i Europa. Förutom fördelarna för miljön finns en enorm ekonomisk potential, ”bringing the annual total benefits to around €1.8 trillion versus today”. Och det citatet handlar alltså om en summa för enbart Europa!

Vad blir nästa steg?
Att aktivt sälja in tjänsterna vi tagit fram. Hållbarhetscoach passar alla projekt och Det hållbara kontoret riktar sig till de kunder som har en högre ambition.

Bild: Anna Holst (mitten) diskuterar med kollegorna Karolina Hammar (vänster) och Linn Melin (höger).

"Väl gestaltade rum förstärker och ger uttryck åt ett företags image, arbetssätt och vision."

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se