Goda idéer som håller i längden

God arkitektur skapas genom bra samarbete. Arkitekten är motorn i det kreativa arbetet där ledstjärnan är dina visioner. Vi utformar den optimala lösningen för projektet i en nära dialog med dig som kund.

God arkitektur gör oss lite lyckligare. Det kan leda till att fler elever söker en skola, att sjuka blir lite friskare eller att ett företag blir mer känt. Arkitektur är så mycket mer än en vacker fasad. På Tema ser vi till helheten, en vacker fasad får aldrig dölja en dålig funktion.

Arkitekten är din översättare, och den person som lyssnar på dina behov och gestaltar lösningen i en fysisk form. En byggnad är komplex och ska tåla förändringar. Vi arbetar tillsammans med dig så att dina visioner och mål blir en hållbar verklighet.

Att hitta den bästa lösningen kräver nära samarbete ända från start. Vi utformar olika alternativ och i dialog med dig utvecklas byggnaden steg för steg. Du kan vara trygg med att vi tar fram den optimala lösningen för dina behov, inom rätt budget och tidsram.

Inom arkitektur erbjuder vi:
Utredningar och förstudier
Rumsfunktionsprogram
Program- och förslagshandlingar
Systemhandlingar
Bygglovshandlingar
Tekniska beskrivningar
Förfrågningsunderlag
Entreprenadupphandling
Bygg- och relationshandlingar

"God arkitektur skapas genom bra samarbete"

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se