Framgångsrikt samarbete

Effektiv projektering, vackra bostäder, lönsamma lokaler, inbjudande parker eller ett hållbart samhälle – Tema har en lösning för dig.

Vår styrka är det breda utbudet av tjänster och kompetenser. Tema erbjuder dig tillång till en kombination av alla våra medarbetare genom hela plan- och byggprocessen.

Det krävs lagarbete med rätt kompetenser för att ta fram vinnande visioner och förslag. Nyckeln till vårt gemensamma arbete är din kontaktperson på Tema, som kopplar samman dig med den bästa arbetsgruppen för ditt projekt. Tillsammans skapar vi det bästa resultatet för våra kunder och för dem som i framtiden ska vistas i de miljöer vi skapar.

Vi ser till att idén fungerar som helhet. Oavsett om du behöver några rådgivningstimmar eller hjälp med en hel stadsdel så finns de kompetenser du behöver under ett och samma tak hos Tema – arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, planarkitekter och byggnadsingenjörer.

”Tema är ett naturligt forum för att förädla och utveckla idéer.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se