Framgångsrikt samarbete

Du söker riktigt bra lösningar. Sådana skapas i ett bra samarbete mellan människor med rätt kompetens. Oavsett om du söker effektiv projektledning, vackra bostäder, lönsamma lokaler, inbjudande parker eller ett hållbart samhälle så har Tema en lösning för dig.

Listan på alla de kompetenser och yrkesroller som vi har på Tema är lång. En av våra styrkor är det breda utbudet av tjänster. Men den största styrkan är ändå kombinationen av alla våra medarbetare du har tillgång till genom hela plan- och byggprocessen.

En ensam specialist löser sällan stora uppgifter. För det krävs ett lagarbete med rätt kompetenser som tar fram visioner och förslag. Nyckeln till vårt gemensamma arbete är din kontaktperson på Tema, som kopplar samman dig med den bästa arbetsgruppen för ditt projekt.

Tema är ett naturligt forum för att förädla och utveckla idéer. Här ser vi till att idén fungerar som helhet och ger nytta till våra kunder, brukare och samhället i stort. Oavsett om du behöver några rådgivningstimmar eller hjälp med en hel stadsdel så finns de kompetenser du behöver under ett och samma tak hos Tema.

Vi har ägnat de senaste 50 åren till att utveckla ett utbud av tjänster som uppfyller dina förväntningar och lite till.

Ring eller maila våra kontaktpersoner – du hittar dem under respektive tjänst –  eller läs om något av våra utvalda projekt nedan.

”Tema är ett naturligt forum för att förädla och utveckla idéer.”