Tema vann markanvisningstävling för vårdboende!

Tema har tillsammans med Skanska och Ambea vunnit en markanvisningstävling för ett nytt vårdboende i Tierp.

Skanska, Ambea och Tema har vunnit en markanvisningstävling för ett nytt vårdboende i Tierp. Boendet innehåller 57 lgh i tre våningar i en vinkelbyggnad.

Förslaget är ett resultat av ett nära samarbete mellan företagen där vi nått fram till en mycket effektiv och funktionell lösning.

Byggnaden har sex boendegrupper i tre plan med gemensamma ytor mot trädgården och utblickar ner mot ån. Entré, angöring och parkering finns mot gatusidan.

Detta är det första vårdboendet i Tierp som byggs och drivs i privat regi. Boendet ska vara inflyttningsklart i årsskiftet 20/21 och närmast väntar fortsatt projektering, bygglov mm.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se