Tema vann markanvisningstävling för vårdboende!

Tema har tillsammans med Skanska och Ambea vunnit en markanvisningstävling för ett nytt vårdboende i Tierp.

Skanska, Ambea och Tema har vunnit en markanvisningstävling för ett nytt vårdboende i Tierp. Boendet innehåller 57 lgh i tre våningar i en vinkelbyggnad.

Förslaget är ett resultat av ett nära samarbete mellan företagen där vi nått fram till en mycket effektiv och funktionell lösning.

Byggnaden har sex boendegrupper i tre plan med gemensamma ytor mot trädgården och utblickar ner mot ån. Entré, angöring och parkering finns mot gatusidan.

Detta är det första vårdboendet i Tierp som byggs och drivs i privat regi. Boendet ska vara inflyttningsklart i årsskiftet 20/21 och närmast väntar fortsatt projektering, bygglov mm.