Fridhemsplan T-station rustas upp

Fridhemsplans tunnelbanestation längs med grön linje rustas upp.

Fridhemsplans tunnelbanestation längs med grön linje är en av Stockholms största knutpunkter i kollektivtrafiken. Stationen invigdes 1952 och det är nu dags för en renovering.

Tema har i uppdrag att rita den nya gestaltningen av stationen längs med plattformsnivå åt Trafikförvaltningen/SL. Bygget planerar att starta sommaren 2019. Betongkonstruktioner behöver renoveras, berg behöver förstärkas och det valvformade innertaket, det så kallade ”Stridbecksvalvet”, är i så dåligt skick att det behöver rivas. För att komma åt berget behöver även de befintliga gula kaklade väggarna rivas.

Panoramavy Fridhemsplan T-station