Från bunker till bostäder

Telefonhuset, Nyköping

  • Kund:Långhalsen AB
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur, projektledning
  • Omfattning:30 lägenheter
  • Kontakt:Björn Odéen
  • Projekttid:2012-2015

I kvarteret Garvaren på Skjutsaregatan mitt i Nyköping ligger Telefonhuset, en fastighet med unika karaktärsdrag som uppfördes på 1950-talet av det dåvarande Televerket. För att i krig skydda landets möjligheter till kommunikation konstruerades huset helt i betong och fick små fönstergluggar som snabbt skulle gå att bomma igen. Än i dag förvarar Telia utrustning i källarplanet, men resten av huset har tiden sprungit förbi. Nu får äntligen kvarteret nytt liv när Telefonhuset byggs om. Av fastighetsägaren Långhalsen har Tema fått helhetsuppdraget, som arkitekt, landskapsarkitekt, projekt-, bygg- och installationsledare, att skapa 30 toppmoderna hyreslägenheter i den unika fastigheten.

I ombyggnadsprojektet ingår ytterligare ett hus i samma kvarter, ett kontorshus som kommer att knytas ihop med Telefonhuset med hjälp av ett gemensamt trapphus. Ett av husen får ett nytt våningsplan. På kvarterets innergård får de boende grönskande täppor, en lekplats, och ett nytt sophus med organiskt sedumtak. Telefonhusets förvandling blir inte bara ett lyft för de boende, hela området får ny karaktär.

– Ett bostadshus betyder liv och rörelse dygnet runt, med det här projektet ger vi nytt liv till ett helt kvarter. Vi kommer göra stor skillnad i stadsbilden och folk köar redan för att få flytta in, säger arkitekt Björn Odéen.

I augusti 2015 ska lägenheterna stå redo för nya hyresgäster.

Läs mer

Den tidigare lagerliknande byggnaden har nu ett generöst ljusinsläpp.

”Ett bostadshus betyder liv och rörelse dygnet runt, med det här projektet ger vi nytt liv till ett helt kvarter.”

Fastigheten konstruerades helt i betong med små fönstergluggar som snabbt skulle gå att bomma igen

Nu byggs Telefonhuset om till 30 toppmoderna lägenheter.

Husets bredd ger plats åt en korridorslösning med parallella lägenheter.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se