Nya Täby Centrum

Täby Centrum, Stockholm

  • Kund:Strabag projektutveckling, Unibail-Rodamco
  • Tjänster:Arkitektur, inredningsarkitektur, projekteringsledning
  • Omfattning:78 000 kvm
  • Kontakt:Henric Rosenius
  • Projekttid:2011-pågående

Ägaren Unibail-Rodamcos förnyelse av Täby Centrum pågår nu för fullt. Från projektets start 2011 har Tema haft uppdraget som arkitekt åt totalentreprenören Strabag Projektutveckling AB att förverkliga projektets designkoncept som tagits fram av engelska Dunnet Craven, ett företag specialiserat på att utforma shoppingmiljöer. Tema har även stort ansvar för miljöklassningen av gallerian enligt BREEAM-standarden. Under arbetets gång har sedan Tema fått flera roller, som landskapsarkitekt och projekteringsledare. Utöver detta har Tema även fått uppdrag som inredningsarkitekt åt Unibail-Rodamco. Nya Täby Centrum planeras stå färdigt 2015 och förnyelsen sker både in- och utvändigt. Unibail-Rodamco vill göra gallerian till en ännu attraktivare shoppingdestination, med 260 butiker fördelade på en total yta om cirka 78 000 kvadratmeter.

Projektet innefattar både en ombyggnad och utbyggnad norrut och söderut. En viktig förändring är att den stora parkeringsplatsen har omvandlats till torg, vilket blir en helt ny mötesplats för Täbyborna. Bilarna har flyttas ned i ett underjordiskt garage med tre våningar.

– Temas stora tidigare erfarenhet av köpcentrum var viktig när vi valde dem. Det krävs god förståelse för vad det innebär att bygga om under pågående verksamhet och detta har Tema, säger Ulf Nordell, projektutvecklingschef på Strabag Projektutveckling. Tema har också den bredd som krävs och kapacitet att snabbt samla stora resurser och sätta ihop team med rätt kompetens.

Ökat förtroende
I takt med att projektet fortskridit har uppdraget breddats. Temas arkitekter levererar bygghandlingar för hela om- och tillbyggnaden. Vidare utformar Temas landskapsarkitekter entrémiljöer, parkeringsytor och infarter. Tema är även projekteringsledare för den södra utbyggnaden, Täby nya torg och en ny SF biograf. Det designkoncept som ligger till grund för förnyelsen har uppdaterats och spetsats till. Temas inredningsarkitekter har fått i uppdag av Unibail-Rodamco att omsätta det nya designkonceptet till svenska förhållanden.

Projektet genomförs i 3D-projektering.

Läs mer

Nya Täby Centrum är omtyckt. Nordic Council of Shopping Centres har utsett centrumet till Sveriges bästa köpcentrum 2014. Dessutom har Täby Centrum utsetts till ”Stockholmarnas favoritcentrum” och ”Bästa butiksutbud” i Evimetrix undersökning. Även garaget är prisbelönat.

Täby Centrum får en total yta om cirka 78 000 kvadratmeter och cirka 260 butiker.

”Temas stora tidigare erfarenhet av köpcentrum var viktig när vi valde dem. Det krävs förståelse för vad det innebär att bygga om under pågående verksamhet .”

Centrumets garage har tilldelats Täby kommuns Stadsbyggnadspris 2014.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se