För forskning i världsklass

Rudbecklaboratoriet, Uppsala

  • Kund:Landstingsservice i Uppsala län
  • Tjänster:Arkitektur, miljösamordnare
  • Omfattning:9 000 kvm
  • Projekttid:2010-2017

Vid Rudbecklaboratoriet, beläget inom Uppsala Science Park, drivs medicinsk forskning med inriktning mot bland annat diagnostik och spetsforskning kring cancer, diabetes och Alzheimers sjukdom. Det kombinerade laboratorie- och kontorshuset uppfördes på 1990-talet och moderniseras genom omfattande om- och tillbyggnader i flera etapper. För att ta Rudbecklaboratoriet in i framtiden har Tema anlitats som miljösamordnare och arkitekt i olika etapper. Åtgärderna är tekniskt komplicerade, med avancerade ingrepp i husets stomme och installationssystem. Ombyggnader måste samtidigt detaljplaneras med största möjliga hänsyn till den pågående verksamheten.

En av etapperna är tillbyggnaden Rudbeck 3 som stod klar i slutet av 2015. Byggnaden är landstingets första nybyggnation som uppnår Miljöbyggnad Guld. I rollen som miljöbyggnadssamordnare säkrade Tema projektets specifika krav för att uppnå Miljöbyggnad Guld i samtliga skeden. Tema informerade berörda parter om vilka krav som ställts, stöttade dem i deras arbete och följde upp att kraven efterlevts. Uppdraget som arkitekt bestod bland annat av planlösningsstudier, yttre och inre logistik samt rumssamband med flödesplaner för separerade lokaldelar med hygienslussfunktioner. Hösten 2016 stod även Rudbeck 4 klar som även den uppnår Miljöbyggnad Guld under Temas ledning.

 

Hösten 2016 stod Rudbeck 4 klar och även denna etapp uppnår Miljöbyggnad Guld under Temas ledning.

Byggnaden Rudbeck 3 stod klar i slutet av 2015 och är landstingets första nybyggnation som uppnår Miljöbyggnad Guld. Tema var arkitekt och miljöbyggnadssamordnare.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se