Gröna rum för alla sinnen

Magnoliatomten, Sköndal

  • Kund:Ikano Fastigheter
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur
  • Omfattning:72 lägenheter
  • Kontakt:Kjell Sandquist
  • Projekttid:2016-pågår

I Sköndal söder om Stockholm planeras en större utbyggnad av bostäder, den första etappen består av cirka 700 lägenheter. Tillsammans med Ikano Fastigheter utformar Tema ett vårdboende som även kommer att erbjuda ungdomslägenheter på entréplanet. Byggnadens fasader i tegel med fyllningar i trä samt socklar i natursten ger en gedigen och tidlös karaktär. Gården och takterrassen skapar tillsammans olika karaktärer av gröna rum där tillgänglighet, hemkänsla och upplevelser för alla sinnen är i centrum. Taklandskapet blir spännande och variationsrikt med den synliga konstruktionen och den klättrande grönskan. Under de synliga takstolarna anläggs en trädgård där de boende kan njuta av dofterna från egenodlade kryddväxter.

De 72 lägenheterna är fördelade på två boendegrupper med nio lägenheter per våning. Lägenheterna samlade kring en gemensam matplats och ett vardagsrum med en vidsträckt balkong mot gården. De gemensamma platserna har generös fönstersättning och från lägenheterna medges även utblickar för sängliggande.

Gården blir en grönskande oas med gångvägar och sittplatser i olika storlekar både i sol och skugga. Med vegetation utformade i olika nivåer, blommande buskar och fruktträd skapas en upplevelserik trädgårdsmiljö. I byggnadens entréplan planeras ett bageri och café med uteservering på torget.

Inflyttning beräknas mellan 2019-2020.

Läs mer

Ett hållbart boende där trädgård och takterrass tillsammans formar olika karaktärer av gröna rum.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se