Nytt i Skellefteås historiska centrum

Nytt i Skellefteås historiska centrum

Kvarteret Höken, Skellefteå

  • Kund:NCC, Brf Stadsparken
  • Tjänster:Arkitektur
  • Omfattning:30 lägenheter
  • Kontakt:Jacob Wesström
  • Projekttid:2016-2018

Tema har ritat bostadshus och mark i det närliggande kvarteret Heimdall i samarbete med NCC. Tack vare ett gott samarbete blev vi tillfrågade att ta fram förslag även på detta kvarter. Läget är bästa tänkbara med stadens stadspark i direkt anslutning samt utsikt över Skellefte älv. Platsen är en del av Skellefteås historiska centrum från första halvan av 1800-talet. Kvarterstrukturen är oförändrad från den tiden även om de flesta av omgivande byggnader bytts ut under åren. Enstaka äldre trähus finns kvar och ger en historisk förankring i området. Skalan i området spänner idag mestadels mellan två och fyra våningar. Byggnaden står på klassiskt sätt direkt mot omgivande gator och kommer ha lokaler i bottenplan. Mot omgivande bebyggelse i kvarteret är byggnaden fyra våningar hög. I hörnet mot parken och älven reser sig huset däremot i sju våningar. Detta gör att byggnaden annonserar porten till centrala staden redan från andra älvstranden.

Lägenheterna är utformade så att samtliga har utsikt över älven. Innanför byggnaden skapas en skyddad gård som nås via en portik. All parkering sker under mark så gården är utformad för att skapa en fin miljö för de boende.

Byggherre är Brf Stadsparken och lägenheterna upplåts som bostadsrätter.

I utformningen av den nya bebyggelsen har stor hänsyn tagits till att platsen är en del av Skellefteås historiska centrum från första halvan av 1800-talet.

I hörnet mot parken och älven reser sig huset i sju våningar. Totalt finns 30 lägenheter, de flesta 3:or och 4:or.

De flesta sovrum vänder sig mot den lugnare gården. Vissa större lägenheter har dessutom en balkong även åt denna sida. Från kök eller vardagsrum når man också en delvis indragen balkong i bra väderstreck.

Skyddande häckar skapar olika rum på den gemensamma gården. Här finns plats för sittplatser i solen, samvaro och lek för de mindre barnen. Gräsytor och upphöjda kullar med blommande buskar ger gården en lummig karaktär. Dagvattenhanteringen integreras med gårdens grönska.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se