Vasakronans största ombyggnad

Klara C, Stockholm

  • Kund:Vasakronan
  • Tjänster:Arkitektur
  • Omfattning:50 000 kvm
  • Kontakt:Marika Axén
  • Projekttid:2011-pågående

Tema är ansvarig arkitekt och landskapsarkitekt för upprustningen av Klara C, Vasakronans mest omfattande ombyggnadsprojekt någonsin. Projektets storlek och komplexitet är en utmaning. Tema har bidragit till en smidig process och ett framgångsrikt resultat tack vare vår erfarenhet av komplexa ombyggnationer och våra väl strukturerade arbetsmetoder.

Flexibla ytor med modern toppstandard
Den blåklassade fastigheten mitt emot Centralstationen invigdes 1934 och blev då en symbol för den moderna storstaden med sitt centrala läge och ljusreklam på fasaden. Nu har de 50 000 kvadratmetrarna totalrenoverats till flexibla kontor med modern toppstandard. Fasaden har varsamt renoverats för att återfå sitt ursprungliga uttryck och på taket bjuder den möblerade takterrassen på en fantastisk utsikt. Hållbarhet är i fokus – byggnaden ska LEED Platinum-certifieras.

Kontor, konferens, restaurang och butiker
Klara C har byggts om för flera hyresgäster och fått nya installationer, nya placeringar för tekniska utrymmen och schakt. Förutom kontorslokaler, vissa med stora terrasser, rymmer byggnaden nu konferens, restaurang och butiker. Tema har arbetat fram huvudstrukturen i byggnadens planlösning. I tätt samarbete med Vasakronans uthyrare har Tema sedan tolkat de nya hyresgästernas behov och föreslagit anpassade planlösningar.

Stockholms mest attraktiva kontorshus
De gemensamma och publika ytorna i Klara C är färdigställda. Alla lokaler är uthyrda och hyresgästanpassningarna beräknas färdigställas under 2016. Resultatet av Temas arbete är att Klara C har återfått sin forna glans och återigen blivit ett av Stockholms mest attraktiva kontorshus.

Läs mer

Fasaden har varsamt renoverats och återfått sitt ursprungliga uttryck.

Alla husets hyresgäster har tillgång till den generösa takterrassen.

Den gemensamma takterrassen bjuder på vidsträckt utsikt över Stockholm.

”Klara C har återfått sin forna glans och återigen blivit ett av Stockholms mest attraktiva kontorshus.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se