Uppsalas nya märkesplats

Juvelen, Uppsala

  • Kund:Uppsala kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2014 - Pågående

Juvelen är namnet på Uppsalas nya landmärke. Den guldskimrande handel- och kontorsbyggnaden blir det första som möter resenärerna när tågen rullar in i Uppsala. Tema utformar allmän platsmark och ett torg i anslutning till Juvelen. Platsen blir identitetsstark – noggranna materialval skapar en exklusiv plats där utemiljön signalerar omsorg och märkesarkitektur på samma sätt som byggnaden. Platsen blir uppseendeväckande även kvällstid när belysningen ger spännande effekter och bidrar till en trygg miljö.

Temas utformning präglas av hållbara lösningar. Torgytans dagvatten fördröjs och den variationsrika växtligheten gynnar både biologisk mångfald och stärker stadens urbana grönstruktur.

Byggnaden Juvelen är resultatet av en markanvisningstävling som vanns av Skanska och Utopia arkitekter. Tema ansvarar nu för projekteringen av bygghandlingar för kontorsplan samt restaurang på uppdrag av Skanska. Byggnaden beräknas stå färdig under 2016. Läs mer om Juvelen:
bygg.uppsala.se
skanska.se
utopia.se

”Belysningseffekter ger platsen stora kvaliteter även under kvällen.”

Planteringsytor med belysningseffekter och sittmöjligheter bland grönskan.

Stor omsorg läggs vid detaljer och platsens material.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se