Förtätning av trästaden

Hofgränd, Skellefteå

  • Kund:Skebo
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur
  • Omfattning:31 lägenheter
  • Kontakt:Björn Odéen
  • Projekttid:2013-pågående

Skellefteås allmännyttiga bostadsbolag Skebo anlitade Tema för att förtäta och utveckla Hofgränd i kvarteret Heimdall – ett centralt kvarter intill gågatan Nygatan. Vi har samarbetat med Skebo i flera stadsutvecklingsprojekt och i kvarteret Heimdall ville Skebo se en ny typ av boende med modern arkitektur. De önskade förtätning med nya bostadstyper, funktioner och sociala rum. Kvarteret bestod från början av ett äldre trähus, två flerbostadshus, en vårdcentral i tegel och en öppen yta för bilparkering.

I ett givande samarbete med Skebo och plankontoret prövade vi olika alternativ. Vi valde att förtäta kvarteret med tre punkthus. Kring de tre husen finns ett genomtänkt arbete med helheten. Temas arkitekter och landskapsarkitekter arbetade tillsammans för att få arkitektur att samspela med rummen mellan husen. Gårdsrummet har blivit grönare med planteringar mellan husen och gräsytor för lek och samvaro.

Kvarterets rumslighet och funktioner förstärks genom olika markmaterial – stenmjöl på körytor, plattor vid entréer och uteplatser och trädäck vid den gemensamma sittplatsen. Uteplatsernas privata zon skärmas av med planteringar eller träskärmar. För att stärka stadskänslan läkte vi ihop kvarteret mot den centrala gågatan Nygatan. Husens höjd varierar från tre till fem våningar för att överbrygga den skala som finns kring Nygatan.

Responsen från plankontoret, entreprenören och allmänheten blev mycket positiv. Lösningen gör Heimdall mer attraktivt för boende i kvarteret, men även för de som rör sig i området och för staden som helhet. Särskilt har fasaderna och husens särskilda framtoning uppmärksammats, eftersom valet av corténstål är en spännande lösning i trästaden Skellefteå.

 

Läs mer

Lösningen gör Heimdall mer attraktivt för boende i kvarteret, men även för de som rör sig i området och för staden som helhet.

Husen ska fungera tillsammans med befintlig bebyggelse samtidigt som de ska få ett eget uttryck. Därför kläs fasaderna i cortenstål. Det är ett rosttrögt stål med egenskaper som hög kvalitet, lång hållbarhet och minimalt underhåll.

”För att stärka stadskänslan läkte vi ihop kvarteret mot den centrala gågatan Nygatan.”

Gårdsrummet har blivit grönare med planteringar mellan husen och gräsytor för lek och samvaro.

Öppna lägenheter med utblickar mot gård, gränd och gata.

Vy från kök

Vy från vardagsrum

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se