I sagornas värld

Himlahöjdens lekplats, Västerås

  • Kund:Västerås stad
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2012-2013

”Finns nog ingen lekpark som klår denna i Västerås!” skriver en nöjd pappa på Himlahöjdens lekplats facebooksida. Temat för lekplatsen är Sagor. Här finns drake, riddarborg, sjörövarkepp och körsbärsdal med små hus.

Västerås stad anlitade Tema för att rusta upp Himlahöjdens lekplats. I ett givande samarbete med staden arbetade vi med platsens befintliga kvaliteter för att hitta den nya lekplatsens form och tema. Den omgivande naturmarken förde tankarna till trollskog med riddarborgen och draken som lurar i skogsbrynet. Markens nivåskillnad gav idén att arbeta med en gradient från berg till vatten. Vid vattnet är lek med vattendjur, piratskepp och sand självklar. Däremellan finns en flock springande hästar, drake, körsbärsträd och små hus som ska föra tankarna till Bröderna Lejonhjärta.

Resultatet är en välbesökt och uppskattad plats för både små och stora besökare. Körsbärsdalen blommar fantastiskt under våren och de omgivande gräsytorna bjuder in till picknick och samvaro. Västerås stad har fått ännu en populär lekplats!

En gradient från berg till vatten förstärker platsen nivåskillnad. Berget och storskogen med borgen och drakens håla. Körsbärsdalen, stranden och Piratbukten.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se