För en starkare stadskärna

Folkets Park, Sundsvall

  • Kund:Norrlandspojkarna, Svenska Hyreshus
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur, planeringsarkitektur
  • Omfattning:Cirka 160 lägenheter
  • Kontakt:Jacob Wesström, Johanna Wadhstorp
  • Projekttid:2016-2018

Ett stenkast från Sundsvalls centrum, vackert placerad på sydsluttningen av Norra Stadsberget med utblick över dalgången ligger Folkets Park – ett område som ingår i det som kommer att bli Sundsvalls framtida stadskärna. Sedan ett flertal år är verksamheten i Folkets Park nedlagd och området börjar sakta växa igen. Med det som utgångspunkt fick Tema i uppdrag att utforma ett förslag på hur området kan utvecklas för bostadsbebyggelse.

Det centrala och känsliga läget innebar ett arbete i nära kontakt med kommunen. Efter klartecken från kommunen av det första utkastet fick Tema även i uppdrag att ta fram planhandlingarna.  Med sin utgångspunkt i Sundsvalls stadsvision fokuserar förslaget på grönska, hållbarhet, människors rörelsestråk, trafik på människans villkor och en starkare stadskärna.

Temas förslag innefattar två hustyper med varierad höjd och storlek och kan totalt erbjuda runt 160 lägenheter. För att ta vara på det gynnsamma läget vänder sig husen mot söder med utsikt över de centrala delarna av Sundsvall.  Närmast Norra Stadsberget i norr gestaltas höga punkthus med upp till 14 våningar med en mättad grönaktig ton som samspelar med den skogsklädda branten. I områdets södra del finns betydligt lägre hus med fyra våningar. De lägre husen placeras i en sluttning och ger uteplatser till de lägre våningarna och gedigna balkonger till lägenheterna högre upp.

Områdets centrala del utgörs av en ”green” – ett öppet gemensamt rum mellan byggnaderna. Här finns plats för barnen att leka, att grilla med sina grannar eller att bara blicka ut över staden nedanför. För att erbjuda en attraktiv och grön utemiljö inryms all parkering i ett underjordiskt garage.

Läs mer

Bostäderna är vackert placerade på sydsluttningen av Norra Stadsberget med utblick över dalgången.

Sektionsritningar som visar hur husens höjder förhåller sig till varandra och omgivande hus.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se