Årets stadsbyggnadsprojekt 2015

Centralparken, Täby

  • Kund:Täby kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Kontakt:Helene Wahlberg
  • Projekttid:2012-2014

Centralparken är Årets Stadsbyggnadsprojekt i Täby 2015. Boende i Täby har nominerat kandidaterna och vinnaren har utsetts av Täby kommun. Det 1, 2 kilometer långa parkstråket karaktäriseras av utblickar över böljande gräsmattor omgivna av skogsridåer och bostadsområden.

Parken har nyligen genomgått en omfattande upprustning med Tema som ansvarig landskapsarkitekt. Konceptet var att skapa en aktivitetsfylld stadsdelspark där ljussatta gångstråk leder besökaren genom en serie av parkrum. Här finns generösa lekplatser med klätterpyramid, asfaltskullar och lekbuskage. Perennplanteringar skapar trädgårdsrum med sittplatser, solsängar och boulebanor. Joggare kan stanna till vid parkens nya utegym och här finns även ett särskilt seniorgym anpassat för äldre motionärer. Centralparkens odlingslotter är en populär aktivitet och mötesplats för odlare i alla åldrar.

Juryns motivering: ”Stadspark med ett rikt utbud för alla åldrar och alla årstider. Centralparken ingår i ett grönt stråk som, när Täby park är utbyggt med sin stadspark, sammanbinder centrala Täby och Stolpaskogen med Värtans strandpromenad. Stadsparkens karaktär med långa gröna utblickar, likt en engelsk landskapspark, med generösa gräsytor och parkrum, möjliggör många aktiviteter samtidigt. När Täby bygger stad har stadsparkerna en stor betydelse för att säkra attraktiviteten och halva Täby grönt med närhet till parker och gröna promenadstråk. Gestaltat av Tema landskapsarkitekter i samarbete med parkenheten i Täby kommun.”

Läs mer

Trädgårdsrum med fina utblickar.

Upplysta entrémotiv annonserar parken.

Utmanande klätternät.

Asfaltskullar att cykla och springa på.

Specialritade långbänkar i knalligt gult.

Nya gångvägar leder besökaren genom parken.

Färgkomponerade perennplanteringar varierar över säsongen.

Seniorgym anpassat för äldre motionärer.

Populära odlingslotter som engagerar i alla åldrar.

Ny belysning och sittbänkar i fantasibacken.

Lek för stora och små.

Titt-ut hus att gömma sig i.

Cykelslingor och hoppkubbar binder ihop lekredskapen.

Solsängar överblickar de stora gräsytorna.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se