Prisbelönat center för pedagogik

Blåsenhus, Uppsala Universitet

  • Kund:Akademiska Hus i Uppsala AB
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur
  • Omfattning:25 000 kvm
  • Kontakt:Michael Höög
  • Projekttid:2006-2009

Blåsenhus är Uppsala universitets centrum för pedagogik och psykologi. Byggnaden ligger mitt emellan slottet och Botaniska trädgården, i Uppsalas historiska hjärta. Här samlas Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier samt Institutionen för Psykologi – allt under samma tak. Blåsenhus, tillsammans med grönområdet Lugnet, tilldelades Uppsala Nya Tidnings stadsmiljöpris 2011, med motiveringen: ”I det känsliga området nedanför slottet har ett obebyggt område fått nytt liv. Med balanserade volymer, återhållen arkitektur och parkinramning har den stora byggnaden infogats på ett respektfullt sätt. Den historiska miljön vitaliseras av institutionernas många studenter och anställda”.

Tema har varit generalkonsult för projektet, och följt det från programskrivning till genomförande. Tema har även utformat den yttre miljön.

Byggnaden har en L-formad plan med huvudentrén mot Von Kraemersallé och gavelbyggnader med undervisningslokaler ut mot mot Norbyvägen. Gården i husets vinkel öppnar sig mot den nya Botaniska trädgården. Byggnaden har en framtida expansionsmöjlighet genom att ytterligare en långsida kan adderas till anläggningen som då får formen av ett U. Byggnadens utformning tar avstamp i den klassiska funktionalismen. De långa fönsterbanden som bildar motiv mot gården har inspirerats av Alvar Aaltos sanatorium i Paimio.

Byggnaden är gediget utförd där de dominerande materialen är tegel och glas. Teglet har slammats i en varm gul kulör. Färgen knyter an till Linneanum och universitetsbiblioteket Carolina. Entrébyggnaden är helt i glas för att skapa rymd och genomsiktlighet. Den transparenta entréhallen innebär en möjlighet att även i fortsättningen ha kontakt mellan nya Botaniska trädgården och Slottet.

Entréhallen är öppen i fyravåningar med en svävande plattform med läsplatser. Ovanför finns det så kallade ”pedagogiska torget”, som är en symbol för den pedagogiska verksamhetens dynamiska innehåll.

Området längs med Norbyvägen har fått en enkel parkkaraktär mer en trädrad mot vägen. På innergården anlades en samlande grön yta, som en förlängning och koppling till Botaniska Trädgården intill. Närheten till trädgården präglade valet av växtmaterial som valnöt och Magnolia. Övergången mot gångstråken sker med gradänger och blommande trädrader. Här finns även utrymme för parkering av både cyklar och bilar. Målsättningen med utformningen av de yttre miljöerna var att tillföra hela området något nytt, med respekt för de omgivande miljöerna.

Läs mer

Blåsenhus, tillsammans med grönområdet Lugnet, tilldelades Uppsala Nya Tidnings stadsmiljöpris 2011.

Entréhallen är öppen i fyra våningar.

Entréhallens svävande plattform erbjuder läsplatser.

Området längs med Norbyvägen har fått en enkel parkkaraktär mer en trädrad mot vägen.

UNT Stadsmiljöpris: ”Med balanserade volymer, återhållen arkitektur och parkinramning har den stora byggnaden infogats på ett respektfullt sätt.”

På innergården anlades en samlande grön yta, som en förlängning och koppling till Botaniska Trädgården intill. Närheten till trädgården präglade valet av växtmaterial.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se