Campus i nytt ljus

Ångströmlaboratoriet, Uppsala

  • Kund:Akademiska Hus i Uppsala
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur, projekteringsledning, samordning av generalkonsultuppdrag
  • Omfattning:40 000 kvm
  • Kontakt:Marika Axén, Maria Persson, Michel Renståhl
  • Projekttid:2011-pågående

Ångströmlaboratoriet är ett av Uppsala Universitets större anläggningar. Här finns teknisk-naturvetenskapliga institutioner och forskningsgrupper inom fysik, kemi, matematik och materialvetenskap. Tema har sedan tidigare en historia med Ångströmlaboratoriet. Som ett resultat av ett parallellt uppdrag 1993 ansvarade Tema för arkitektur, inredning, landskapsplanering och projektledning vid uppförandet av den befintliga byggnaden på en totalyta BTA på 73 000 kvadratmeter.

Aktuellt just nu: Klart för miljardinvestering i Ångströmlaboratoriet

I slutet av 2011 bjöds fyra arkitektkontor in till ett parallellt uppdrag beträffande en förnyelse av Ångströmlaboratoriet och det slutgiltiga valet föll på Temas förslag. Laboratoriet får en ny byggnad som öppnar sig mot väster och är vriden i förhållande till den befintliga anläggningen. Tillbyggnaden består av två delar. Den nedre delen i två plan innehåller de publika miljöerna. ITC-institutionen skapas ovan i en egen byggnadsvolym, en kvadratisk planform med en stor ljusgård.

Lärosalarna är placerade för att få gott inflöde av dagsljus, antingen direkt från fasad eller via gården som får ljus från det glasade taket. En ny entréplats med tydlig portal anläggs i väster. Det solbelysta torget vid entrén får en levande campusmiljö. Restaurangen i entrévåningen har möjlighet till uteservering under varmare dagar. Gångstråken utförs med tidlös markbeläggning av betong med inslag av naturstensfriser. En generös cykelparkering ramas in och döljs av klippta häckar.

Förutom arkitekt och landskapsarkitekt har Tema även rollen som projekteringsledare och samordnare för generalkonsultuppdrag. Uppdraget omfattar en ny entrébyggnad i norr på cirka 30 000 kvm, en ny ”vinge” kallad Hus Nio på cirka 10 000 kvm samt omflyttning och lokalanpassning av befintliga lokaler.

 

Läs mer

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se