Parallellt uppdrag om Stortorget i Älmhult

Älmhults kommun planerar att förnya Stortorget i Älmhult. Efter en inbjudan till ett parallellt uppdrag har Tema tagit fram ett förslag på utformningen av torget – Älmhult i världen.

Stortorget i Älmhult ska förnyas och förbättras i syfte att skapa ett mer levande och attraktivt centrum. I november 2016 blev därför Tema tillfrågade att delta i ett parallellt uppdrag avseende Stortorget och den angränsande Björkparken.

Uppdraget innebar att föreslå utveckling av Stortorget utifrån värdeorden i Älmhults platsvarumärke: jordnära, internationell, påhittig och hemtrevlig.

I Temas förslag ”Älmhult i världen” vänds blickarna utåt mot Älmhults betydelse internationellt och inåt mot det hemtama, välkända och karaktäristiska för bygden.

Läs mer