Ett hållbart perspektiv

Tema är med och bygger framtidens samhälle och har kompetens och förmåga att ta ansvar hela vägen – från enskilda detaljer till en fungerande helhet. Vi tar ansvar för våra val och ger dig rådgivning i dina beslut.

Hållbarhet är ett av de mest använda begreppen inom samhällsutvecklingen. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är ett krav i de flesta projekt. Samtidigt kan det vara svårt att mäta och definiera eftersom behoven, lösningarna och svaren ständigt förändras över tiden och på olika sätt för olika projekt.

Vi på Tema arbetar strukturerat, noggrant och målmedvetet med hållbarhet. Vårt miljöarbete är ISO-certifierat sedan flera år tillbaka. Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council (SGBC) för att vara med och utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Du får stöd att fatta hållbara och sunda beslut genom hela processen. Tema bygger framtidens hållbara samhälle tillsammans med dig som kund. Bredden hos våra medarbetare gör att vi täcker in alla aspekter på hållbarhet, från enstaka materialval till framtidens behov av sociala mötesplatser i staden.
Läs om våra miljötjänster >

"Vi tar ansvar hela vägen – från enskilda detaljer till en hållbar helhet."

Vi tar ansvar för en hållbar utveckling

Vi har ett gemensamt ansvar för hur våra beslut och aktiviteter påverkar omgivningen och miljön. Med vår hållbarhetspolicy vill vi tydliggöra hur vi ser på och jobbar med hållbarhetsfrågor.

policy_hallbarhet

Temas hållbarhetspolicy. Tema är med och tar ansvar för en hållbar utveckling där dagens behov tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi tror på ett holistiskt synsätt där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet hänger samman. Tillsammans med våra kunder arbetar vi med hållbarhet i ett brett perspektiv.

Genom våra blandade yrkeskompetenser av arkitekter och landskapsarkitekter erbjuder vi tjänster inom hållbar arkitektur. Vi förbättrar och utvecklar vårt miljöledningssystem kontinuerligt. Systemet håller alla medarbetare informerade och uppdaterade. Alla Temas medarbetare förbinder sig att följa miljöledningssystemet. Vi förebygger föroreningar och uppfyller alla lagar och krav.

Stockholm januari 2014, vd Annika Persson