Aktuellt

Samtal om framtidens arbetsplats fortsätter

Petra Mann, studiochef för Temas inredningsarkitekter och inredningsarkitekten Karolina Hammar har startat upp ett samtals om framtidens arbetsplats. Det första samtalet ägde rum på innovationsmyndighetens Vinnovas lokaler och på gästlistan fanns förändringsledare, fastighetsägare, projektledare, HR-expert samt expert inom IT-lösningar. Utgångspunkter i samtalet var Skanskas och Vinnovas resa från traditionellt till aktivitetsbaserat kontor. – Med konkreta […]

Läs mer

Arkipelago Lund 2017

Stort tack till alla er arkitektstudenter som besökte Temas monter på arbetsmarknadsmässan Arkipelago i Lund! Vi träffade många nyfikna studenter som hade frågor om våra uppdrag och livet som arkitekt. Vi vill även tacka Näringslivsgruppen på LTH i Lund för ett väl anordnat arrangemang. Den 24 mars ställer Tema ut på Arkipelago i Stockholm, hoppas […]

Läs mer

Från industrimark till en ny hållbar stadsdel

Granne med havet och promenadavstånd till Sundsvalls centrum. På Norra Kajens tidigare industrimark skapas nya bostadskvarter, strandpromenad, båtplatser, gator, parkområden och torgytor. Norra Kajen är ett komplext uppdrag med stort fokus på samordning mellan kommunala insatser och byggherrar. Norra Kajen Exploaterings AB tog in Tema tidigt i processen och projektet har pågått under en lång […]

Läs mer

Parallellt uppdrag om Stortorget i Älmhult

Stortorget i Älmhult ska förnyas och förbättras i syfte att skapa ett mer levande och attraktivt centrum. I november 2016 blev därför Tema tillfrågade att delta i ett parallellt uppdrag avseende Stortorget och den angränsande Björkparken. Uppdraget innebar att föreslå utveckling av Stortorget utifrån värdeorden i Älmhults platsvarumärke: jordnära, internationell, påhittig och hemtrevlig. I Temas förslag […]

Läs mer

Ny gestaltning av Fridhemsplans tunnelbanestation

Fridhemsplans tunnelbanestation i Stockholm står inför en total ombyggnad längs med plattformen på tunnelbanans gröna linje. Väggar och tak behöver rivas för att renovera betongkonstruktioner och berg. Tema har fått i uppdrag av Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting att ge stationen en helt ny gestaltning. Stationen planeras vara färdigbyggd under 2020.

Läs mer

Parallellt uppdrag för Årstaparken

Årstaparken är en av Uppsalas allra största parken. Parken är en tidstypisk stadsdelspark från 1970-talet som nu är i behov av upprustning. Uppsala kommun har nu bjudit in Tema och två andra kontor till ett parallellt uppdrag för framtagande av program för parken. Tema har sedan tidigare arbetat fram en funktionsutredning i syfte att kartlägga […]

Läs mer

Hållbart boende i Sköndal

Tillsammans med Ikano Fastigheter utformar Tema ett vårdboende med en gedigen och tidlös karaktär som även kommer att erbjuda ungdomslägenheter på entréplan. Gården och takterrassen skapar tillsammans olika karaktärer av gröna rum där tillgänglighet, hemkänsla och upplevelser för alla sinnen är i centrum. Läs mer

Läs mer

Nya stjärnor i Malmö

Vi välkomnar det senaste gänget till Malmökontoret! På bilder från vänster till höger: Robert Harlin är projektledare och civilingenjör och kommer senast från Cowi. Anja Hesselgren är landskapsarkitekt och kommer senast från gatukontoret i Malmö stad. Martin Lorentz är arkitektstuderande på LTH och praktiserar på Tema. Caroline Sjetne studerar till landskapsarkitekt på SLU Alnarp. Caroline […]

Läs mer

Vasakronan tecknar ramavtal med Tema

Vasakronan har tecknat nytt ramavtal med Tema. Ramavtalet avser arkitekturkategorierna lokalanpassning, inredningsarkitektur, husbyggnad samt arbetsplatsstrategi inom region Stockholm. Avtalet gäller från och med 2017-01-01. Vasakronan och Tema har tidigare samarbetat i en mängd projekt. Ett nyligen färdigställt projekt är upprustningen av den blåklassade kontorsfastigheten Klara C på Vasagatan i Stockholm. Projektet är Vasakronans största om- och tillbyggnadsprojekt […]

Läs mer

2016 var året då…

God jul och gott nytt år önskar vi på Tema! Vår julgåva går i år till UNHCR som ger människor på flykt skydd och hjälp att finna varaktiga lösningar. 2016 – en milstolpe i Temas historia. Tema grundades 1957 och har sedan dess utvecklats från ett litet arkitektkontor till ett av de ledande i branschen inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. […]

Läs mer