Vi är rådgivare genom hela plan- och byggprocessen.

Tema – ett arkitektkontor med lång och bred erfarenhet inom arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, stadsbyggnad och visualisering.

Temagruppen Sverige AB, i dagligt tal Tema, är ett arkitektkontor med lång och bred erfarenhet inom arkitektur. Vi är sedan 2016 en del av Projektengagemang – en av Sveriges största konsultkoncerner inom arkitektur och teknik. Vi är idag 150 medarbetare med kontor i Stockholm, Uppsala, Visby och Malmö.

Vår affärsidé är att vara kundens rådgivare genom hela plan- och byggprocessen. Tillsammans tar vi fram de bästa idéerna och tar ditt projekt från vision till färdigt resultat.

Vi tar ansvar för helheten. När du anlitar Tema får du en kontaktperson som är din rådgivare genom hela processen, oavsett hur stort eller litet uppdraget är. Du kan vara säker på att bakom din kontaktperson finns en hel grupp, anpassad för att vara den bästa just för ditt projekt. Vi har en bredd av kunskap och erfarenhet och kallar in de specialister som behövs. Vi arbetar med hela kedjan, från tidiga skeden, projektering projektledning till slutbesiktning.

Vårt mål är att du som kund ska vara nöjd med samarbetet. Bakom en effektiv arbetsprocess ligger förmågan att kommunicera och skapa bra samarbete. Du ska inte bara vara nöjd med slutresultatet – du ska vara nöjd med samarbetet hela vägen till målet.

"Din kontaktperson på Tema har ett av Sveriges bästa lag i ryggen. "

Kommentarer från våra kunder

Temas vision är att erbjuda högsta service. För att skapa oss en uppfattning om vad vi gör bra och vad vi kan förbättra vill vi alltid ta reda på hur kunderna uppfattar oss och vårt arbete. Här är några exempel på positiv feedback.

DSC_9810_sv

”En anledning till att vi valde Tema var att vi vet att de är duktiga på modernt, miljömässigt byggande.”
Christer Ersson, VD för Norra Kajen Exploatering AB (Stadsutveckling Norra Kajen, Sundsvall)

”Den bredd Tema kan erbjuda är en självklar förutsättning för att ens komma i fråga för ett sådant här projekt. Vi behöver en stark partner med rätt certifieringar och kompetens. Men än viktigare är deras stora tidigare erfarenhet av köpcentrumrenoveringar. Det krävs god förståelse för vad det innebär att bygga om under pågående verksamhet och detta har Tema.”
Ulf Nordell, projektutvecklingschef på Strabag Projektutveckling (Täby Centrum)

”Projektledningen blir en balansgång där man måste ta in olika åsikter och få ihop både ekonomi, driftsförutsättningar, verksamhetskrav och utformning. Det gäller att vara lyhörd och öppen för att studera alternativa lösningar så att man kan komma fram till den gemensamma nämnaren för ägare, förvaltare, verksamhet och arkitekter. Det här har Tema hållit ihop på ett bra sätt i projektet.”
Robert Sundström, fastighetsdirektör på Landstinget i Uppsala län. (Psykiatrins Hus, Uppsala)

”Vi är mycket nöjda med Temas arbetsinsats och det öppna förhållningssättet till förslag och idéer från beställaren. Vi tycker slutprodukten blev väldigt bra, med många kvaliteter. Även dialogen med fastighetsägarna på workshopparna har varit mycket bra.”
Helena Hansson, Västerås stad (stadsutveckling Hälla, Västerås)

 

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se