Vi är rådgivare genom hela plan- och byggprocessen.

Temagruppen Sverige AB, i dagligt tal Tema, är ett starkt företag med lång erfarenhet och kompetens inom arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, stadsbyggnad och visualisering.

Tema är sedan 2016 en del av Projektengagemang – en av Sveriges största konsultkoncerner inom arkitektur och teknik. Vi har kontor i Stockholm, Uppsala, Visby och Malmö och utför uppdrag över hela landet.

När du anlitar Tema får du en kontaktperson som är din rådgivare genom hela processen, oavsett hur stort eller litet uppdraget är. Du kan vara säker på att bakom din kontaktperson finns en hel grupp, anpassad för att vara den bästa just för ditt projekt.

Tema tar ansvar för helheten. Du som kund ska inte behöva förutse alla konsekvenser. Därför har vi en bredd av kunskap och kallar in de specialister som behövs. Vi arbetar med hela kedjan, från tidiga skeden, projektering till slutbesiktning av färdigt bygge.

Smart planering leder till framgång. Vi är särskilt uppskattade för vår förmåga att driva arbetsprocessen på ett genomtänkt sätt. Bakom en effektiv arbetsprocess ligger förmågan att kommunicera och skapa bra samarbete. Du ska inte bara vara nöjd med slutresultatet – du ska vara nöjd med samarbetet hela vägen till målet.

Affärsidé: Tema är kundens rådgivare genom hela plan- och byggprocessen.

Vision: Temas vision är att vara Sveriges mest lyhörda och serviceinriktade företag i byggbranschen.

"Din kontaktperson på Tema har ett av Sveriges bästa lag i ryggen. "

Kommentarer från våra kunder

Temas vision är att erbjuda högsta service. För att skapa oss en uppfattning om vad vi gör bra och vad vi kan förbättra vill vi alltid ta reda på hur kunderna uppfattar oss och vårt arbete. Här är några exempel på positiv feedback.

DSC_9810_sv

”En anledning till att vi valde Tema var att vi vet att de är duktiga på modernt, miljömässigt byggande.”
Christer Ersson, VD för Norra Kajen Exploatering AB (Stadsutveckling Norra Kajen, Sundsvall)

”Den bredd Tema kan erbjuda är en självklar förutsättning för att ens komma i fråga för ett sådant här projekt. Vi behöver en stark partner med rätt certifieringar och kompetens. Men än viktigare är deras stora tidigare erfarenhet av köpcentrumrenoveringar. Det krävs god förståelse för vad det innebär att bygga om under pågående verksamhet och detta har Tema.”
Ulf Nordell, projektutvecklingschef på Strabag Projektutveckling (Täby Centrum)

”Projektledningen blir en balansgång där man måste ta in olika åsikter och få ihop både ekonomi, driftsförutsättningar, verksamhetskrav och utformning. Det gäller att vara lyhörd och öppen för att studera alternativa lösningar så att man kan komma fram till den gemensamma nämnaren för ägare, förvaltare, verksamhet och arkitekter. Det här har Tema hållit ihop på ett bra sätt i projektet.”
Robert Sundström, fastighetsdirektör på Landstinget i Uppsala län. (Psykiatrins Hus, Uppsala)

”Vi är mycket nöjda med Temas arbetsinsats och det öppna förhållningssättet till förslag och idéer från beställaren. Vi tycker slutprodukten blev väldigt bra, med många kvaliteter. Även dialogen med fastighetsägarna på workshopparna har varit mycket bra.”
Helena Hansson, Västerås stad (stadsutveckling Hälla, Västerås)