Välkommen till Tema

Kontaktpersoner

Vd
Lotta Werner Flyborg
0761-07 66 53

Chef Stockholm
Marika Axén
0704-19 31 01

tf Chef Uppsala
Marika Axén
0704-19 31 01

Chef Malmö
Kjell Sandquist
0708-85 84 58

Ekonomi
Hans Pettersson
0708-79 50 90

Kvalitets- och miljösamordnare
Sofia Wollmann
010-516 01 27

Utvecklingsansvarig
Madeleine Falk
0708-85 84 98

Marknadsansvarig
Jenny Hermansson
0708-85 84 64