Tema är generalkonsult för den nya miljardsatsningen i Uppsala

Tema får uppdraget som generalkonsult samt ansvarig arkitekt och landskapsarkitekt för Akademiska Hus nya satsning på Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Tema har fått uppdraget som generalkonsult för Akademiska Hus nya satsning på Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Förutom generalkonsult är Tema även ansvarig arkitekt samt landskapsarkitekt för uppdraget.

Utvecklingen av Ångströmlaboratoriet inleds med en tillbyggnad av en ny flygel mot söder som främst kommer att innehålla undervisningslokaler och kontorsplatser. Nästa steg blir en ny kubformad huvudbyggnad mot norr där drygt 1 200 studenter och 400 anställda kommer att ha sin hemvist. Satsningen omfattar två tillbyggnader om totalt 30 000 kvadratmeter.

Tema har sedan tidigare en historia med Ångströmlaboratoriet. Som ett resultat av ett parallellt uppdrag 1993 ansvarade Tema för arkitektur, inredning, landskapsplanering och projektledning vid uppförandet av den befintliga byggnaden på en totalyta BTA på 73 000 kvadratmeter.

I slutet av 2011 bjöds fyra arkitektkontor in till ett nytt parallellt uppdrag beträffande en förnyelse av Ångströmlaboratoriet och det slutgiltiga valet föll på Temas förslag.

– Jag är oerhört glad och stolt över att få vara med vid ombyggnationen av Ångströmlaboratoriet. Det är ett mycket spännande projekt och har skapats i ett nära samarbete mellan arkitekter och landskapsarkitekter och visar hur bra det blir när vi arbetar tillsammans och kan ta ett helhetsgrepp, säger Marika Axén, uppdragsansvarig arkitekt på Tema.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Marika Axén, Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdeschef Arkitektur
Mobil: +46 70-419 31 01
E-post: [email protected]

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se