Många stjärnor – inga divor

Vi söker arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, planarkitekter, byggnadsingenjörer och en studiochef. Temas framgång bottnar i bra samarbete. Det gör oss både till en attraktiv arbetsplats och ett framgångsrikt företag. Vår företagskultur bygger på att ta vara på din kompetens och förmåga som individ. Tillsammans åstadkommer vi det bästa resultatet för våra kunder, och för de som i framtiden ska vistas i de miljöer vi skapar.

Hos oss blir du en del av samhällsutvecklingen. Temas arbete ger resultat som leder till ett bättre samhälle och det är vi stolta över. Vi bidrar med vår pusselbit för att forma framtiden. Hos oss hittar du lösningar och är med och bidrar till att miljöer, byggnader, kvarter och stadsdelar växer fram för de människor som lever här. Vi älskar det vi gör och vi vet också hur mycket det vi arbetar med betyder för andra.

Vi är en ständigt lärande och nyfiken arbetsplats. Du som vill bli en av oss på Tema är förstås kompetent och bra på att samarbeta – men du är också nyfiken. Branschen utvecklas ständigt och våra yrkesområden är komplexa. Därför blir man aldrig färdiglärd utan utvecklas hela tiden.

Vi är idag 150 medarbetare på fem kontor: Stockholm, Uppsala, Södertälje, Visby och Malmö. Bland oss hittar du bland annat arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och byggnadsingenjörer. Snart kanske vi även hittar dig här hos oss. 

Vi erbjuder dig:
Skräddarsydda utbildningar
Personlig utbildningsplan
In-house praktik och mentorskap
Studieresor
Resultatlön
Friskvårdsbidrag
Pensionsplan
Fjällstuga i Sälen

Välkommen att ansöka till våra lediga tjänster nedan!

"Vi älskar det vi gör och vi vet hur mycket det vi arbetar med betyder för andra."

Utveckling för unga talanger

Emily är planeringsarkitekt på Tema och kommer tidigare från den kommunala världen. Hennes mentor är Håkan Persson, en av Temas seniora konsulter. Han ger Emily stöd och coachning i hennes roll som konsult.

mentorskap

Vad betyder mentorskapet för dig?
Det får mig att utvecklas och känna mig säkrare i min roll. Jag får tillgång till erfarenheter som det skulle ta lång tid att skaffa sig på egen hand.

Hur såg det första mötet ut?
– Vi pratade om mina tankar kring mentorskapet. Till mötet hade jag med mig en mindmap med tankar på vad jag ville att mentorskapet skulle ge mig. Vi strukturerade den tillsammans och bestämde vad samtalen skulle innehålla.

Vem är det som sätter agendan?
–  Jag väljer ett ämne som känns aktuellt utifrån min mindmap. Men ganska ofta kommer vi in på sidospår. Bra sidospår som leder till nya insikter och lärdomar.

 

Praktik inom Tema ger nya insikter

Caroline är landskapsarkitekt på Tema i Malmö. Hon följde med två projektledarkollegor, Håkan och Johan, ut på byggmöte.

caroline

Vad fick du ut av din praktik, några nya insikter?
– Jag fick en intressant inblick i byggskedet. Ett skede där vi som landskapsarkitekter vanligtvis inte är med. Det var intressant att få kännedom om vilken typ av problemställningar som uppkommer – de kan ju vara en direkt konsekvens av ett beslut som har fattats av mig som landskapsarkitekt i ett tidigare skede.

Fick projektledarna lära sig något av dig?
– Jag tror att de fick en ökad förståelse för några av de utmaningar som jag kan ställas inför. Erfarenhetsåterföring mellan våra olika kompetensområden känns viktigt för att kunna skapa hållbara processer och ett bra slutresultat. Dessutom är det kul!

 

Ledarskapsutveckling

Emil är arkitekt på Tema. Han har gått Temas ledarskapsutbildning där målet är att utveckla sina ledaregenskaper, bland annat genom ökad självkännedom.

EWG_686x450

Temas skräddarsydda ledarskapsprogram omfattar fyra dagar med teori, diskussioner och reflektion för att koppla kunskapen till vardagen hemma och på arbetsplatsen.

Emil, berätta lite kort om ledarskapsutbildningen.
– Det var intensiva dagar. Vi var 12 medarbetare som deltog – en blandning av projektledare, landskapsarkitekter och arkitekter från Temas fyra kontor. Det var häftigt och se hur snabbt vi skapade öppenhet och tillit och blev en grupp. Det blev en övning i sig – som jag tar med mig in i vardagen när vi exempelvis startar nya uppdrag. En stor del av programmet handlade om att lära känna sig själv och att samspela med andra människor.

Vad tar du med dig för guldkorn till vardagen?
– Det tydligaste är nog att jag har lärt känna mig själv ännu bättre och förstå andras reaktioner och upplevelse av mig. Jag har fått en ökad förståelse för hur jag fungerar som person, men också i rollen som ledare. Den insikten har gjort det lättare att jobba mer aktivt med mitt ledarskap och gjort mig till en bättre ledare.

Det övergripande syftet med programmet är att bidra till Temas mål att erbjuda branschens bästa service och högsta kvalitet. Programmet omfattar:

  • Att få ökad självinsikt om eget respektive andras beteende. Förstår bakomliggande
    behov och få färdighet i att bemöta olika sociala beteenden.
  • Att omvandla teorier och forskning kring framgångsrika grupper
    och nätverk till egna arenor.
  • Att få konkreta verktyg i vardagen som underlättar lärande.
  • Att skapa en gemensam arena för utbyte mellan kollegor med
    motsvarande utmaningar.