Från industrimark till en ny hållbar stadsdel

Följ utvecklingen av Norra Kajens tidigare industrimark till en ny hållbar stadsdel.

Granne med havet och promenadavstånd till Sundsvalls centrum. På Norra Kajens tidigare industrimark skapas nya bostadskvarter, strandpromenad, båtplatser, gator, parkområden och torgytor.

Norra Kajen är ett komplext uppdrag med stort fokus på samordning mellan kommunala insatser och byggherrar. Norra Kajen Exploaterings AB tog in Tema tidigt i processen och projektet har pågått under en lång tid med hög ambitionsnivå hela vägen. Läs mer