Från folkpark till attraktiv bostadsmiljö

Ett stenkast från Sundsvalls centrum, vackert placerad på sydsluttningen av Norra Stadsberget med utblick över dalgången ligger Folkets Park – ett område som ingår i det som kommer att bli Sundsvalls framtida stadskärna. Sedan ett flertal år är verksamheten i Folkets Park nedlagd och området börjar sakta växa igen. Med det som utgångspunkt fick Tema i uppdrag att utforma ett förslag på hur området kan utvecklas för bostadsbebyggelse.

Temas förslag innefattar två hustyper med varierad höjd och storlek och kan totalt erbjuda runt 160 lägenheter. För att ta vara på det gynnsamma läget vänder sig husen mot söder med utsikt över de centrala delarna av Sundsvall.

Läs mer om Folkets Park