Folkets Park i Sundsvall

Bostäder på gamla Folkets Parkområdet blir del av utvecklingen av centrala Sundsvall.

Bostäder på gamla Folkets Parkområdet blir del av utvecklingen av centrala Sundsvall. Här har Tema tagit fram ett förslag åt Svenska Hyreshus om hur området Folkets Park kan utvecklas för bostadsbebyggelse. Tema har även drivit detaljplanen som nu vunnit laga kraft.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se