Folkets Park i Sundsvall

Bostäder på gamla Folkets Parkområdet blir del av utvecklingen av centrala Sundsvall.

Bostäder på gamla Folkets Parkområdet blir del av utvecklingen av centrala Sundsvall. Här har Tema tagit fram ett förslag åt Svenska Hyreshus om hur området Folkets Park kan utvecklas för bostadsbebyggelse. Tema har även drivit detaljplanen som nu vunnit laga kraft.