Flexibelt torg för ett levande Leksand

Tema har arbetat med centrumförnyelsen i Leksands Noret sedan 2013. I den femte etappen är det dags att förnya Torget i centrala Leksand och en del av Leksandsvägen. Utifrån allmänhetens idéer och synpunkter har Tema nu tagit fram de första skisserna.

Den femte etappen för centrumförnyelsen i Leksands Noret är igång. Centrumförnyelsen i Leksands Noret är ett arbete som pågått sedan 2013 och som förväntas vara färdigställt 2020. I den femte etappen är det dags att förnya Torget i centrala Leksand och en del av Leksandsvägen.

Arbetet med Torget i Leksand startade redan 2016 då idémöten anordnades med gymnasieelever, handlare och kommunstyrelsens politiker. I slutet av 2016 fick även allmänheten lämna sina idéer på Leksands hemsida och på förtryckta vykort med frågeställningar om torgets framtid.

Utifrån allmänhetens idéer och synpunkter har Tema nu tagit fram de första skisserna. Förslaget är ett välkomnande torg som representerar såväl Leksands Noret som kommunen och regionen. Ett torg där flexibiliteten möjliggör varierad användning under året utifrån olika behov.

Det nya torget förväntas vara klart sommaren 2019.

Förslaget av det nya torget finns på Leksands hemsida och på stadens bibliotek. Se förslaget i sin helhet.

Läs mer om Centrumförnyelsen i Leksand