Ett grönt kvarter i centrala Umeå

En betydelsefull del i områdesutvecklingen – ett grönt kvarter i staden. Tillsammans med AB Bostaden har Tema utformat ett skissförslag på ett nytt bostadskvarter i centrala Umeå. Förslaget presenterar tre nya huskroppar med plats för 180 seniorlägenheter.

Umeå växer och är i behov av fler bostäder – inte minst för äldre hyresgäster. I samband med att busstationen vid Järnvägstorget flyttas planerar AB Bostaden för ett nytt bostadskvarter på platsen med inriktning på den äldre målgruppen. På uppdrag av AB Bostaden har Tema utformat ett skissförslag på ett kvarter med kvalitet och hållbarhet i fokus.

I Temas förslag presenteras tre nya huskroppar med plats för 180 seniorlägenheter i det attraktiva centrumläget. De nya husen utplaceras i ett triangelmönster som bildar en gemensam gård och erbjuder inbjudande umgängesytor. Bostadshusens skala och höjd anpassas till omkringliggande hus och varierar i höjd från fem till sju våningar.

Tongivande för byggnaderna är den varierade fönstersättningen tillsammans med utmärkande burspråk och balkonger mot gatan. Öppningar från gata till gård skapar ett naturligt ljusinsläpp och möjliggör utblickar från lägenheterna.


Lokaler och genomgående entréer i bottenvåningarna bidrar till ett levande och inkluderande stadskvarter.


I Västerbottens-Kuriren uppmärksammas projektet.