Ekodukt över E6 invigd

Ekodukt över E6 mellan Mölndal och Kungsbacka är invigd.

Den 31 augusti var det invigning av ekodukten över E6 mellan Mölndal och Kungsbacka. Tema har som underkonsult till Markera Mark Göteborg (tidigare Structor Mark Göteborg) varit ansvarig för gestaltning samt visualisering av projektet. Ekodukten stod klar i början av juni och redan använts av många djurarter, stora som små.

Läs mer på Trafikverkets sida >
Läs mer på temagruppen.se >