"Kreativitet i kombination med engagemang är Temas recept för att utveckla goda idéer som håller i längden."

Annika Persson, vd, Tema

Aktuellt

Vi välkomnar våra nya stjärnor!

Vi fortsätter att rekrytera och vill uppmärksamma det senaste gänget in på Tema i Stockholm. På bilder från vänster till höger: Isabel Johanson är landskapsarkitekt och kommer direkt från SLU i Uppsala. Malin Nylander är nyexaminerad vid LTH och är arkitekt på Tema. Hanna Fürstenberg Danielson är planarkitekt och kommer senast från Tyresö kommun. Varmt […]

Läs mer

Flexibelt torg för ett levande Leksand

Den femte etappen för centrumförnyelsen i Leksands Noret är igång. Centrumförnyelsen i Leksands Noret är ett arbete som pågått sedan 2013 och som förväntas vara färdigställt 2020. I den femte etappen är det dags att förnya Torget i centrala Leksand och en del av Leksandsvägen. Arbetet med Torget i Leksand startade redan 2016 då idémöten […]

Läs mer

Tema i pilotprojekt för rekreationsstråk

Under hösten 2015 fick Tema i uppdrag av Trafikkontoret att utreda lämpliga rekreationsstråk i Stockholm. Utredningen skulle leda fram till ett pilotprojekt med syfte att förnya och förbättra ett utvalt stråk. Efter ett omfattande arbete med fyra mils inventering, 20 möten med representanter från stadens olika förvaltningar och stadsdelar och många timmars huvudbry har Tema […]

Läs mer

Hon blir ny vd på Tema

Lotta Werner Flyborg är ny vd på Tema. Hon är den som framöver ska leda de drygt 220 arkitekterna som idag arbetar inom Projektengagemangkoncernen, där Tema är en betydande del. Idag är Lotta verksam på NCC där hon sedan 2011 arbetat på både entreprenad- och beställarsidan i olika utvecklingsroller inom affärs- och projektutveckling samt marknad. […]

Läs mer