"Arkitekter löser komplexa problem genom gestaltning"

Lotta Werner Flyborg, VD

Aktuellt

Folkets Park i Sundsvall

Bostäder på gamla Folkets Parkområdet blir del av utvecklingen av centrala Sundsvall. Här har Tema tagit fram ett förslag åt Svenska Hyreshus om hur området Folkets Park kan utvecklas för bostadsbebyggelse. Tema har även drivit detaljplanen som nu vunnit laga kraft.

Läs mer

Kjell – 40 år på Tema!

Idag den 26 juni uppmärksammar vi Kjell Sandquist som arbetat 40 år inom företaget. Resan började med fem år i Gävle på dåvarande Thurfjellgruppen och fortsatte sedan till Malmökontoret. Med sin erfarenhet, klokskap, framgångsrika projekt och nöjda kunder är Kjell en uppskattad och viktig person på Tema. Vi tar med oss Kjells ord Today is […]

Läs mer

GDPR – hantering av personuppgifter

GDPR – hantering av personuppgifter Den nya förordningen innebär att alla personer i Europa har nya rättigheter som vi som personuppgiftsansvarig måste kunna tillgodose. På grund av bland annat detta har vi tagit fram nya riktlinjer som följer den nya förordningen där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Temagruppen Sverige AB är en del […]

Läs mer