Aktuellt

Ekodukt över E6 invigd

Den 31 augusti var det invigning av ekodukten över E6 mellan Mölndal och Kungsbacka. Tema har som underkonsult till Markera Mark Göteborg (tidigare Structor Mark Göteborg) varit ansvarig för gestaltning samt visualisering av projektet. Ekodukten stod klar i början av juni och redan använts av många djurarter, stora som små. Läs mer på Trafikverkets sida > […]

Läs mer

DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö

Tema deltar tillsammans med 29 andra idékreatörer i utställningen DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö, på Form/Design Center i Malmö, 23 aug-23 sep 2018. Temas bidrag ställer frågor om behov i staden och ger förslag på hur dessa kan bidra till nya mötesplatser. Läs mer om utställningen > Utställningen öppnar den 23 augusti med […]

Läs mer

Folkets Park i Sundsvall

Bostäder på gamla Folkets Parkområdet blir del av utvecklingen av centrala Sundsvall. Här har Tema tagit fram ett förslag åt Svenska Hyreshus om hur området Folkets Park kan utvecklas för bostadsbebyggelse. Tema har även drivit detaljplanen som nu vunnit laga kraft.

Läs mer

Kjell – 40 år på Tema!

Idag den 26 juni uppmärksammar vi Kjell Sandquist som arbetat 40 år inom företaget. Resan började med fem år i Gävle på dåvarande Thurfjellgruppen och fortsatte sedan till Malmökontoret. Med sin erfarenhet, klokskap, framgångsrika projekt och nöjda kunder är Kjell en uppskattad och viktig person på Tema. Vi tar med oss Kjells ord Today is […]

Läs mer