Bygga samhälle för framtiden

Stadsbyggnad innebär gestaltning och planering på alla nivåer. Syftet är att skapa goda livsmiljöer i staden. Temas förmåga att se helhet och samarbeta strukturerat blir dina främsta framgångsfaktorer.

Varje steg leder till målet. Det räcker inte att ta fram förslag och idéer som ser bra ut när de lämnar ritbordet om de ändå blir överklagade i slutfasen. Vi hjälper dig att ta fram lösningar som lyckas hela vägen. För det krävs noggrannhet i både detaljer och i övergripande frågor. Resultatet blir gator, byggnader, kvarter och stadsdelar som växer fram – inom de ramar som har satts av dig som uppdragsgivare.

Inget annat uppdrag har så många intressenter som stadsbyggnad. Du som företräder kommun och privata exploatörer kan tryggt lita på att vi på Tema tar hänsyn till alla inblandade. Tillsammans med er har vi en dialog med markägare, medborgare, tjänstemän, byggföretag och brukare. Men för att nå ända fram har vi även politiker, finansiärer och framtida brukare i åtanke när vi arbetar.

Vår metod för att lyckas bygger på en kombination av väl beprövade metoder och den företagskultur vi har. Vår arbetsprocess har en tydlig struktur med de fyra stegen program, inventering, analys och förslag. Det som gör att vi lyckas hitta de bästa idéerna och ta ditt projekt från vision till stad är effektivt samarbete och förmågan att se helhet.

Inom stadsbyggnad erbjuder vi:
Stads- och landskapsanalys
Visioner och program
Utvecklingsplaner
Exploateringsutredningar
Kvalitetsprogram
Processledning
Medborgardialog
Översikts- och detaljplanering
Formella planhandlingar

Kontaktperson: Jacob Wesström, Chef
0708-85 84 94, [email protected]

"Vi hjälper dig att ta fram lösningar som lyckas hela vägen."