Når hela vägen fram

Processledning handlar om att styra effektivare mot ditt mål. Att framgångsrikt leda ett bygg- eller stadsutvecklingsprojekt kräver bra processledning. Därför har du som uppdragsgivare mycket att vinna på att anlita oss för att förankra arbetet och navigera bland många aktörer.

Vi söker ständigt de bästa alternativen. Oavsett om du ska bygga ett hus, ett kvarter eller en hel stadsdel är det viktigt att ta hjälp av en skicklig processledare.

Processledaren driver arbetet framåt från ett tidigt skede, och är ett viktigt stöd till dig som beställare och till uppdragsansvarig. Större projekt riskerar att dra ut på tiden, på grund av många inblandade intressenter som kan stoppa upp processen. Våra processledare ansvarar för att sätta upp tidsplanen och förankra den hos alla parter. Resultatet är att ditt projekt når sitt mål i rätt tid och på bästa sätt.

En process drivs framåt av människor. Du vill se saker hända och våra processledare hittar de bästa vägarna framåt. För att lyckas använder vi både pedagogik och ledarskap. Vi hjälper dig att visualisera och konkretisera projektet i text och bild så att alla drivs mot samma mål, vision och färdigt resultat.

Att leda möten på rätt sätt är en viktig förmåga i vår bransch. Små strategiska möten leder framåt när vi identifierar rätt mötesdeltagare, förbereder och följer upp. Stora förankringsprocesser och medborgardialoger handlar också om praktiska arrangemang men kräver mer omfattande förberedelser och uppföljningar. Temas processledare kan både och.

Inom processledning erbjuder vi:
Idéarbete i tidigt skede
Ledning av planprocesser
Ledning av medborgardialog och förankringsprocesser
Utveckling av tidplaner
Praktisk utformning av möten
Presentationsmaterial

Kontaktperson:
Jacob Wesström
Arkitekt SAR/MSA, Chef Stadsbyggnad
+46 708-85 84 94
[email protected]

"Våra processledare hittar de bästa vägarna framåt."