Smarta verktyg ger överblick

BIM gör att du kan förutse en byggnads funktion, prestanda och kostnader innan första spadtaget. Det är ett smart IT-stöd som ger kontroll över alla detaljer i en komplex helhet.

Ett byggnadsprojekt innefattar en stor mängd data. Med BIM (byggnadsinformationsmodellering) blir informationen mer begriplig genom en exakt 3D-modell som visualiserar lösningar. Du slipper dyra misstag och vi kan säkerställa att alla inblandade har rätt information. Alla på Tema, byggföretagen, andra konsulter och du själv får full överblick över slutresultatet in på detaljnivå.

Men nyttan av BIM går längre. Det ökar kvaliteten och spar pengar, hela vägen från planering till drift. Genom att simulera resultat för exempelvis energiförbrukning och klimat kan man fatta bra beslut tidigt i processen. BIM används idag inte bara till byggnader utan även till infrastruktur, energi och VA-system.

Tema är ett av de företag i Sverige som varit drivande i utvecklingen av BIM. All kunskap vi samlat på oss gör att vi kan utnyttja verktygets potential till fullo. Det finns ett antal olika programvaror att välja på. Vi har valt ut de bästa och arbetar med Revit Architecture, ArchiCAD och Civil3D.

Kontaktperson:
Richard Sjöström, Byggnadsingenjör SBR / BIM-Strateg
[email protected]

Metodutveckling inom IT och BIM

BIM ökar kvaliteten och effektiviteten inom byggprojekt. Att implementera ny teknologi kräver oftast mer fokus på organisation, metodik och processerna än själva teknologin. Tema arbetar målinriktat med dessa frågor och har en intern metodutvecklingsgrupp för IT och BIM.

Vår långa erfarenhet av BIM-projektering har på olika sätt medverkat i branschens BIM-utveckling. Dels genom intern utveckling, men även som IT-samordnare i ett stort antal projekt, deltagande i branschforum och referensgrupper i programutveckling.

Tema har utvecklat en rad egna verktyg som kompletterar BIM, till exempel databasverktyg för projektering av dörr-, rums- och inredningsbeskrivningar. Vi ser BIM som en möjlighet att på ett effektivt sätt knyta samman och bearbeta de stora mängder information som hanteras i en projektering. Att kunna vrida och vända på informationen ger utökade möjlighet till granskning och presentation.

Tema har en egen IT-avdelning med olika kompetenser inom byggprojektering, IT-drift och metodutveckling. Det ger ett nära stöd till verksamheten och möjlighet att utveckla anpassade verktyg och metoder i uppdragen.

En fördel med vår organisation är storleken. Vi har tillräckligt med resurser för att bedriva ett strukturerat metodutvecklingsarbete, men har samtidigt kvar den flexibilitet som en mindre organisation medger. Tema arbetar med tydliga riktlinjer och mallar för skapa effektivitet, men har samtidigt möjligheten att projektanpassa våra verktyg och metoder för att möta våra kunders behov.

"Ett intelligent verktyg som förändrat branschens arbete från planering till färdigt bygge."

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se