Möten skapar möjligheter

World Trade Center, Lund

  • Kund:Midroc Property Development AB
  • Tjänster:Arkitektur
  • Omfattning:11 000 kvm
  • Kontakt:Kjell Sandquist
  • Projekttid:2012

Kreativitet skapas i möten mellan människor. Öppenhet och möjligheter är kodord för utformningen av den nya tidens kontor som möjliggör spontana möten i en flexibel arbetsmiljö.

I ett parallellt uppdrag för Midroc Property Development AB har Tema gestaltat nya World Trade Center i Lund. Projektet omfattar drygt 11 000 kvadratmeter kontor samt gemensamma mötesplatser. I Temas förslag är kontorsplanen flexibla och ytorna kan anpassas till olika hyresgäster över tid. Gården utgör husets kärna och centrala mötesplats. Kring gården ligger byggnadens mötesplatser, en restaurang, entréhall samt trappor. Landskapliga nivåer länkar byggnaden med omgivningen. Utformning av mark och gårdsrum är en del av det arkitektoniska greppet. Från World Trade Center kan man blicka ut mot världen – från sin kontorsplats, i atriet mellan träden eller från de gemensamma pausbalkongerna mot gården. Pausbalkkongerna bjuder in till kreativa möten mellan hyresgäster. Detta är ett kontor där man samlas, ses och synas.

Illustrationsplan

”Från World Trade Center kan man blicka ut mot världen – från sin kontorsplats, i atriet mellan träden eller från de gemensamma pausbalkongerna mot gården.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se