Vårdboende i Vimmberby

Vårdboende Vimarhaga och Borghaga, Vimmerby

  • Kund:Skanska
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur
  • Omfattning:109 lägenheter
  • Projekttid:2013-2014

Tillsammans med Skanska vann Tema markanvisningstävlingen om ett nytt vårdboende i Vimmerby. Boendet är relativt stort och Temas förslag bygger på att dela upp byggnaden i två enheter, lätt vinklade från gatan,  för att ta ner skalan. Gestaltningen bygger på trähustraditionen i gamla Vimmerby. Färger, fasadindelning och detaljer är utfört med de gamla trähusen som inspiration för att ge ett småskaligt och varierat intryck.

Den långsträckta tomten är uppdelad i ett antal mindre gårdsbildningar för utevistelse och odlingar. Gårdarnas innehåll är varierat med attribut hämtade ur det småländska skogslandskapet.

All projektering och både produkt-och materialval utgår från tillgänglighet, säkerhet och äldre personers nedsatta funktionsförmåga i olika avseenden. Genom hela processen har vi haft en nära dialog med verksamheten och de som ska arbeta i byggnaden både beträffande materialval och funktion.

 

Den långsträckta tomten är uppdelad i ett antal mindre gårdsbildningar med varierat innehåll.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se