Ett levande torg

Vaksala torg, Uppsala

  • Kund:Uppsala kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Projekttid:2012 - pågående

Vaksala torg är Uppsalas största torg och en självklar evenemangsplats. I samband med ombyggnation av resecentrum samt omläggning av stomtrafiken förnyas platsen. Tema har i uppdrag att upprätta ett gestaltningsprogram som redovisar utformningen av morgondagens torg och anslutande gator och som kommer att ligga till grund för den kommande projekteringen. Stor vikt läggs vid att skapa ett levande torg, exempelvis kommer torget förses med en paviljonbyggnad, en soltrappa, el, vatten och teknik för större arrangemang såsom konserter och olika typer av evenemang. Torgets omdaning sker förslagsvis i etapper där etapp 1 kommer att ske i samband med breddningen av Vaksalagatan med anledning av omläggning av stomlinjetrafiken. Tema är också Upplands Lokaltrafiks rådgivare gällande utformningen av en ny stomlinjehållplats i anslutning till torget.

Tema har även tidigare varit engagerade i utvecklingen av Vaksala torg. Vid utformningen av Uppsala Konsert & Kongress var Tema landskapsarkitekt och vid uppförandet av byggnaden var Tema bygg- och projektledare. Torgdelen vid konserthuset har en enkel och stram utformning som speglar den moderna byggnaden men som också knyter an till platsens omgivande historiska byggnader. UKK har vunnit en rad priser, bland annat Stora Samhällsbyggarpriset och Uppsala Stadsmiljöpris 2008.

Läs mer

Torget förses med en rad nya inslag för lek, vistelse och möten. Den centrala ytan hålls fri för event och utgör Uppsalas självklara marknadstorg.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se