Engagerad återvinnare flyttar till nytt kontor

VafabMiljö, Västerås

VafabMiljö, Västerås

  • Kund:VafabMiljö, Västerås
  • Tjänster:Inredningsarkitektur
  • Kontakt:Karolina Hammar
  • Projekttid:2018 -

Tema har ett flytt- och inredningsuppdrag med inriktning på hållbarhet och återbruk åt VafabMiljö i Västerås. Kommunförbundets kontor ligger idag ihop med en deponianläggning i Gryta utanför Västerås. Huvudkontoret och de flesta av medarbetarna flyttas in till Västerås. Här skapas ett modernt kontor med nytt arbetssätt i en gammal och vacker fabrikslokal med inflytt planerad till september 2019.

Engagerad återvinnare
Hållbarhet, återvinning och återbruk av inredning har varit utgångspunkten i Temas uppdrag. VafabMiljös egna affärsmodell handlar om avfall och återvinning och är som beställare både kunnig och engagerad i projektet. Anna Holst från Tema har varit hållbarhetscoach i uppdraget och därmed rådgivare åt både beställaren och arkitekter avseende strategiska val utefter vägen.

Återbrukade möbler har fått nya användningsområden och uttryck i kombination med nyinköp och nyköp av begagnade möbler. I projektet har beställaren formerat en utvald möbelgrupp som, på direktiv av Temas arkitekter, arbetar med återbruk i olika former. Uppgifter som möbelgruppen och Temas inredningsarkitekter samarbetar kring är till exempel att leta fram begagnade möbler på marknaden, inventera VafabMiljös egna resurser och ordna med restaurering, tapetsering, måleri och snickeri av befintliga och nyinköpta möbler.

Nytt kontor i äldre fabriksfastighet
I VafabMiljös nya huvudkontor planerar Tema stora vackra öppna kontorsytor i den äldre fabriksfastighet som är kommunförbundet VafabMiljös nya lokaler i Västerås. Olika arbetsfunktioner i de öppna ytorna skiljs åt av höga rumsavgränsare som är utförda av nya stålstommar med återbrukade förvaringsmöbler i kombination med textila ljudabsorbenter, skrivtavlor och anslagstavlor. Rumsavgränsarna delar av mellan projektytor, mötesplatser och arbetsbord och möjliggör att medarbetare kan röra sig mellan olika arbetsmiljöer efter behov.

I projektet har vi samarbetat med Christel Sambor från Workflow avseende arbetsstrategi och förändringsledning.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se