Torg för möte och väntan

Uppsala resecentrum

  • Kund:Jernhusen Stationer AB
  • Tjänster:Landskapsarkitektur, tillgänglighet
  • Projekttid:2010 - 2011

Uppsala resecentrum är ett av stadens största byggprojekt genom tiderna. Tema har utformat torget framför det nya stationshuset som är mittpunkten i det nya resecentrumet. Målet var att skapa en plats för vila, möten och väntan för de 40 000 resenärer som passerar dagligen. Resultatet blev en funktionell plats med en stark identitet som samspelar med omgivningen. För att avskilja torget från de övriga öppna ytorna har en markbeläggning lagts som en matta av svensk natursten: granit, marmor och diabas. Mattan med sina olika färgnyanser är en direkt spegling av husfasaden på nya stationshuset. Belysningen inomhus och utomhus har också kopplats samman genom belysning i trapporna och på trädet. Det unga valnötsträdet tillsammans med de spridda snurrbara stolarna ger platsen en egen identitet och en karaktär av ungdomlighet.

Det unga valnötsträdet tillsammans med de spridda snurrbara stolarna ger platsen en egen identitet och en karaktär av ungdomlighet.

”Målet var att skapa en plats för vila, möten och väntan för de 40 000 resenärer som passerar dagligen.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se