Park och lek i Tyresö

Tyresö stadspark

  • Kund:Tyresö kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur
  • Kontakt:Maria Persson
  • Projekttid:2011-2015

Under våren 2013 blev Tema inbjuden till att delta i parallellt uppdrag om förnyelse av Tyresö centrumtorg och stadspark. Tyresö valde Tema för fortsatt uppdrag: programhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling för generalentreprenad. Stadsparken består av ett parktorg och fungerar som en länk mellan dalstråket och centrum och innehåller bland annat en lekfull vattenkonst i anslutning till en pergola med långbänkar och finplanteringar. Näckrosen och forellen har präglat formgivningen av markmönster, dagvattenränna, pergola och entréskyltar. Dagvattnet lyfts fram på ett lekfullt sätt och synliggörs som en bärande del i strukturen, med öppna dagvattenrännor och vattenrenande våtmark, som är attraktivt för både djur och människor. Allt dagvatten från torg, park och dalgång samlas upp i en raingarden, som avlastar det befintliga dagvattensystemet och bidrar med urban grönska. Centrumtorget och stadsparken invigdes hösten 2015. I anslutning till stadsparken har Tema ritat en stadsparkslekplats med lek för alla åldrar.

Parken är centralt belägen intill Tyresö centrum.

Ett upplyst entrémotiv annonserar parken.

Mönster i laserskuren cortén-plåt.

Sittplats för möten och vila.

Stor öppen yta att samlas på.

Specialritade bänkar.

Vattenspel framför parkens pergola.

Gräsytor för aktivitet och vila.

En öppen dagvattenränna är integrerad med trappan.

Vattenrenande våtmark.

En lekplats med det lilla extra, som inordnas i stadsparkens strukturer med trädrader, avenbokshäckar och finplanteringar. Vår uppgift var att med en tydlig idé låta dalgången ta plats och locka ut folklivet i den. Vi skapade kopplingar från Tyresö Centrum till parken/dalstråket samt vände baksidan till framsida för att locka in folk till lekparken och den fina dalgången. Stadsparksleken invigdes 2012 och har blivit en attraktiv mötesplats.

Situationsplan centrumtorg och stadspark

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se