Rum för sista vilan

Täby begravningsplats och ceremonibyggnad

  • Kund:Täby församling
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur, inredning, bygg- och projektledning
  • Kontakt:Michael Höög
  • Projekttid:2003-2010

Målet var att skapa en begravningsplats och ceremonibyggnad som är lågmäld men distinkt, vardaglig men andlig, vacker, ljus och inbjudande. En viktig aspekt var att den nya begravningsplatsen skulle vara konfessionslös. Resultatet blev en uppskattad plats där alla kan känna sig välkomna. Begravningsplatsen och ceremonibyggnaden Stillheten belönades med Täby stadsbyggnadspris 2013, med motiveringen:

”Väl gestaltat möte mellan det kulturhistoriska landskapet och kyrkogårdens lugn och ro. Byggnaden ”Stillhetens” enkla och strama arkitektur förstärker platsen lugn och ger trygghet. Här finns ett fint sampel mellan ute och inne. Här finns rum för avskildhet och kontemplation samtidigt som platsen ger utblickar både i rummet och tiden.”

Minneslundar och gravkvarter har förlagts mellan skogen och åkern med strilande, behagligt ljus genom trädkronorna. Belysningen är utformad för att vara lågmäld, vacker och inbjudande i samklang med hela platsens gestaltning.

Ceremonibyggnaden är utformad för att ge ett ljust intryck och vara ett stöd i de besökandes sorg. Till exempel vetter stora glasytor ut mot en vacker prydnadsträdgård. Det ger en möjlighet att vända blicken mot livet som ändå fortsätter. Materialen har valts med stor omsorg. Både i ceremonibyggnadens fasader och i de distinkta murarna återkommer ljus betong med skimrande inslag av returglas. Detta skapar ett modernt och ljust uttryck som markerar alla entréer gentemot det omgivande landskapet.

Tack vare tydligt avgränsade gravkvarter erbjuds gravplatser för alla trosinriktningar och gravskick, vilket medger varierade gravsmyckningar av olika karaktär i skilda gravkvarter. Indelningen gör det också möjligt att möta nya önskemål i framtiden.

Miljöhänsyn var A och O i projektet. Främsta kännetecknet när det gäller långsiktig miljö- och resurshänsyn, är att begravningsplatsen är utformad för att på bästa sätt tillvarata markytan. Gravkvarteren är placerade på väldigt begränsad men högexploaterad yta. Det innebär att hela anläggningsarbetets omfattning har minskat. Men framför allt ger detta en verkligt yteffektiv begravningsplats, där de ytor som ska skötas intensivt minimeras i många år framåt.

Läs mer

Ceremonibyggnad Stillheten ligger med den bakomliggande skogen som fond och består av en låg entrédel och en högre ceremonisal.

Ceremonibyggnaden har en skyddad och generös förgård.

Den glasade huvudentrén leder rakt fram till ceremonisalen. Kalkstensgolvet på förgården fortsätter in i entréhallen,

Minneslundar och gravkvarter har förlagts mellan skogen och åkern.

I skogsgläntor finns hemlighetsfulla rum för eftertanke och vila.

Konst av Annie Winblad Jakubowski är integrerad i platsens utformning.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se