Kreativ verkstad för SVT

SVT, Malmö

  • Kund:Wihlborgs Fastigheter och Peab
  • Tjänster:Arkitektur
  • Omfattning:5 000 kvm
  • Kontakt:Kjell Sandquist
  • Projekttid:2008-2010

SVT skulle flytta sin verksamhet från Jägersro till Västra Hamnen och Kockums gamla maskinverkstad – en industrihall från 50-talet med 11 meter i takhöjd. Byggnaden ligger direkt vid kajkanten till den inre hamnbassängen. Vår huvudidé var en längsgående central ”gata” i de tre nya planen med en samlande ljusgård och torg. Kring torget och den centrala trappan ligger öppna kontorsytor i de två nya övre planen. På den norra sidan om gatan ligger konferens, kontor, teknik och redigeringsutrymmen. Känslan av en tidigare industrilokal skulle finnas kvar. De nya tilläggen placerades in som boxar i det stora rummet. Detta syns tydligast vid kajfasaden, med utsikt över hamnbassängen, där de nya våningsplanen stannar tre meter från fasaden. De nya höga glaspartierna förstärker industrikänslan och byggnadens historia. De öppna ljusschakten ger även kontakt och synlighet mellan de olika kontorsplanen. En målsättning var att så många som möjligt skulle få öppna arbetsytor med utblickar över staden, hamnen och vattnet.

Exteriören har bevarandekrav i detaljplanen varför vi har haft ett nära samarbete med både Stadsbyggnadskontoret och Stadsantikvarien. De båda långsidorna har fått nya glaspartier med samma spröjsindelning och kulör som de gamla partierna. Mot kajen har vi sänkt glaspartierna så att alla får utblickar mot vattenytan. Den nya entréfasaden mot Klaffbron har fått nya höga fönsterpartier med poster i corten-stål med rytm och släktskap lika de befintliga partierna. Igensättningar
i fasader och nya portar har alla en inklädnad i corten-stål. Corten-stålet anknyter till den tidigare skeppsbyggnationen.

Läs mer

Den nya entréfasaden mot Klaffbron har fått nya höga fönsterpartier med poster i cortén-stål med rytm och släktskap lika de befintliga partierna.

Känslan av en tidigare industrilokal har bevarats.

I byggnaden finns inspelningsstudios, kontor, mötesrum och teknikutrymmen.

De nya höga glaspartierna förstärker industrikänslan och byggnadens historia.

Cortén-stålet anknyter till lokalernas tidigare verksamhet – skeppsbyggnation.

De nya tilläggen, bland annat två nya våningsplan, placerades in som boxar i det stora rummet.

Kockums gamla maskinverkstad omvandlades till en modern kontorsbyggnad, anpassad efter SVTs verksamhet.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se