Aktivitetsbaserat kontor

Svensk Bilprovning, Stockholm

  • Kund:Svensk Bilprovning AB
  • Tjänster:Inredningsarkitektur
  • Omfattning:60 medarbetare
  • Kontakt:Berit Vinningland
  • Projekttid:2011 - 2012

Svensk Bilprovning har flyttat sitt huvudkontor till Kista Entré. Tema var arkitekt i flyttprojektet som förutom omlokalisering innebar ett helt nytt arbetssätt med flexkontor och en aktivitetsbaserad arbetsplatslösning. Temas uppdrag omfattade inplacering och utformning av det aktivitetsbaserade kontoret samt ett helhetskoncept för arkitektur, design och möblemang. Viktiga kriterier var hållbarhet, budget, estetik och funktion. Vi har strävat efter att välja svensktillverkade produkter och miljövänliga material. Inredningen ska spegla verksamheten och fordon har varit inspirationskälla i val av former och materialkänsla. Svensk Bilprovnings långa tradition och historia har också lyfts fram i inredningen genom bland annat fondväggar med  bildmaterial ur Svensk Bilprovnings fotoarkiv.

Fondväggar med bildmaterial ur Svensk Bilprovnings fotoarkiv.

Inredningen ska spegla verksamheten och fordon har varit inspirationskälla i val av former och materialkänsla.

Svensk bilprovning har nu ett helt nytt arbetssätt med flexkontor och en aktivitetsbaserad arbetsplatslösning.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se