Work, stay and play 24/7

STUDIO, Malmö

  • Kund:Skanska
  • Tjänster:Arkitektur
  • Omfattning:25 000 kvm
  • Kontakt:Kjell Sandquist
  • Projekttid:2009-2015

STUDIO är ett exempel på hur vi tillsammans med kunden förverkligar nytänk och vågade visioner. Skanska utmanade oss med ovanligt höga krav på helhetssyn, tekniskt kunnande och kreativa lösningar.

Utmaningen
Skanska och Schmidt Hammer Lassen vann 2007 tävlingen att utforma en ny byggnad inom kvarteret Tyfonen i centrala Malmö. Vi fick uppdraget att i dialog med Schmidt Hammer Lassen utveckla det vinnande förslaget till verklighet. I det här läget fanns många frågor. Vad skulle rymmas i huset – Konstmuseum? Musikhögskola? Olika utredningar gav svaret och projekteringen kunde börja.

STUDIO byggs enligt konceptet ”Work, stay and play”. Det betyder att vi byggde en attraktiv mötesplats med tillhörande funktioner. Här finns bland annat kontor, ett hotell, restaurang, bar, butiker och en black box – en yta i byggnaden som kan användas till i stort sett vad som helst.

STUDIO består av en lågdel med fem våningar och en högdel med 14 våningar. Det vinnande förslaget hade många spännande lösningar och inte minst en komplex fasad med nytänkande i materialvalet. Samtidigt efterfrågade Skanska rationella byggmetoder och bra ekonomi. Nya tekniska lösningar, kombinerat med det faktum att husets hyresgäster inte var klara, ställde höga krav på att lösa en bra helhet med både flexibilitet, effektiv projektering och tekniskt kunnande.

Så löste vi det
Byggherren Skanska behövde en trygg samarbetspartner med erfarenhet, kunnande och kreativ kapacitet att hitta bästa möjliga lösningar. Skanska vet att vi har förståelse för helheten och vi har därför medverkat ända från utredningsskedet till projekteringen under bygget. Det betyder att vi förstår inte bara byggnaden och byggprocessen, utan även affärstänket bakom projektet.

En av nycklarna till det lyckade samarbetet var daglig kontakt med Skanskas projektledning och andra konsulter. En genomtänkt byggprocess med hög grad av prefabricering gör arbetet rationellt. Ett exempel är fasadelement som levereras med färdig tegelyta.

Resultatet
Skanskas modiga visioner och Schmidt Hammer Lassens vinnande förslag omvandlades till verklighet. Trots utmanande förutsättningar och förväntningar har vi hittat lösningar som fungerar hela vägen. Skanska lyfter särskilt fram Temas förmåga att förstå och lösa helheten samt vårt tekniska kunnande som avgörande för ett så lyckat resultat.

Läs mer

Det vinnande förslaget hade många spännande lösningar och inte minst en komplex fasad med nytänkande i materialvalet. Bild: Schmidt Hammer Lassen

Tema omvandlade Skanskas modiga visioner och Schmidt Hammer Lassens vinnande förslag till verklighet. På bilden från vänster till höger: Åsa Jentsch – arkitekt Tema, Anna Björklund – projektchef Skanska, Kjell Sandquist – arkitekt Tema.

Den 14 våningar höga byggnaden erbjuder kontorslokaler, hotell (Story Hotel), restaurang, caféer och en skybar. Ambitionen är att STUDIO ska bli Malmös och hela Skåneregionens nya samlingsplats. Bild: Schmidt Hammer Lassen

STUDIO invigdes i oktober 2016. Skanska, Tema och alla andra som har arbetat med projektet är mycket stolta över det färdiga resultatet.

”STUDIO är ett exempel på hur vi tillsammans med kunden förverkligar nytänk och vågade visioner. Skanska utmanade oss med ovanligt höga krav på helhetssyn, tekniskt kunnande och kreativa lösningar.”

En genomtänkt byggprocess med hög grad av prefabricering gjorde arbetet rationellt. Ett exempel är fasadelement som levereras med färdig tegelyta.

En av nycklarna till det lyckade samarbetet var daglig kontakt med Skanskas projektledning och andra konsulter. På bilden från vänster till höger: Åsa Jentsch, Anna Björklund, Kjell Sandquist.

Skanska vet att vi har förståelse för helheten och vi har därför medverkat ända från utredningsskedet till projekteringen under bygget. Vi förstår inte bara byggnaden och byggprocessen, utan även affärstänket bakom projektet.

Vi arbetade med enkla 3D-panoraman för att ge känsla av rymden i den färdiga byggnaden. Öppna länken i Chrome: http://pano.autodesk.com

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se