Piteås nya landmärke

Strömsundshuset, Piteå

  • Kund:Pitebo AB
  • Tjänster:Arkitektur, landskapsarkitektur
  • Omfattning:50-55 lägenheter
  • Kontakt:Marika Axén
  • Projekttid:2012-2015

I slutet av Sundsgatan, vid stadens bortre gräns, uppförs ett hus som höjdmässigt är unikt i Piteå och inte kan gömma sig eller smälta in. Därför var det viktigt att ge huset ett modernt och eget uttryck som kan stå för sig själv. Det ovala höghuset får 16 våningar och rymmer ett 60-tal lägenheter, en gemensam takterras samt ett parkeringsgarage. Byggnaden består av två delar, en kärna och en yttre mantel av glas och perforerad plåt. Den inre byggnadskroppen byggs rektangulär och den ovala formen kommer av de omgivande rundade inglasade balkongerna.

Dess ovala form skapar en lätthet i jämförelse med tegeltraditionen som annars präglar de omgivande kvarteren. Alla lägenheter har fönster åt minst två håll och två stora inglasade balkonger. Högst upp i huset placeras en gemensamhetslokal med bastuavdelning. Härifrån kommer man att kunna se ut över staden, älven, havet och ut mot skärgården.

Bostadsgården ligger ovanpå ett garage samt upphöjd från marknivå intill det höga huset omgiven av breda gator och stora vidder. Den arkitektoniska utmaningen låg därför i att göra gården trivsam att vistas på, samt att göra den visuellt effektfull uppifrån för de boende. Skalan har vi tagit ner genom att utforma möblerade rum i olika storlekar som avgränsas av gångar, planteringar, mindre träd samt portaler i trä. Rummen består av en solterass med utsikt mot Strömsundskajen och Badhusparken, ett kök med plats för grill och umgänge, en loungehörna med sköna hängmöbler samt en mindre lekyta. Planteringar och markbeläggningar inordnas i ett linjespel där materialbyten bildar ränder som blir synliga ovanifrån. Under den mörka säsongen förstärker den effektfulla belysningen gårdens linjespel.

Läs mer

”Huset är höjdmässigt unikt i Piteå. Därför var det viktigt att ge huset ett modernt och eget uttryck som kan stå för sig själv.”

Den inre byggnadskroppen byggs rektangulär och den ovala formen kommer av de omgivande rundade inglasade balkongerna. Alla lägenheter har fönster åt minst två håll och två stora inglasade balkonger.

Planteringar och markbeläggningar inordnas i ett linjespel där materialbyten bildar ränder som blir synliga ovanifrån.

Under den mörka säsongen förstärker den effektfulla belysningen gårdens linjespel.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se