Älmhult i världen

Stortorget, Älmhult

  • Kund:Älmhults kommun
  • Tjänster:Stadsbyggnad, landskapsarkitektur
  • Kontakt:Johanna Ogéus
  • Projekttid:2016-pågår

Stortorget i Älmhult ska förnyas och förbättras i syfte att skapa ett mer levande och attraktivt centrum. I november 2016 blev därför Tema tillfrågade att delta i ett parallellt uppdrag avseende Stortorget och den angränsande Björkparken. I uppdraget ingick att föreslå utveckling av Stortorget utifrån värdeorden i Älmhults platsvarumärke: jordnära, internationell, påhittig och hemtrevlig.

Stortorget och omgivande kvartsstruktur är troligen Sveriges tydligaste och mest välbevarade exempel på A.W. Edelsvärds idealplan för järnvägssamhällen och utgör riksintresse för kulturmiljövården. En stadsmässig, regelbunden rutnätsplan från 1860-talet med monumentalt centralstråk framför järnvägsstationen, trädplanterade gator, tomtstruktur och byggnader föranleder eftertanke.

I Temas förslag ”Älmhult i världen” vänds blickarna utåt mot Älmhults betydelse internationellt och inåt mot det hemtama, välkända och karaktäristiska för bygden. Utifrån den tydliga rutnätsstrukturen och för att ta ner skalan har torget delats in i tre delar med olika karaktär: det välkomnande torget som omfamnar ”Stinsahuset”, det flexibla torget som medger större event samt det gröna torget som ger välbehövlig grönska mellan de båda Esplanaderna.

Idag är Älmhult, genom Ikea, platsen för många internationella kontakter. Det närbelägna Råshult är också Carl von Linnés födelseort. Det internationella får därför representeras av Carl von Linné och Ingvar Kamprad. 1700-tals botanikerns systematisering av växter och djur – Systema Naturæ möter i vårt förslag Ikeas grundidé med försäljning av möbler i platta paket.

Idé- och skissuppdraget har utförts i samarbete med centrumgruppen som består av Älmhults kommun, Handelsplats Älmhult, Fastighetsägare Syd i Älmhult och Ikea, vilka tillsammans arbetar för centrumutvecklingen i Älmhult.

Nu följer en tre dagars mötesplats i ”Stinsahuset” där kommunen bjuder in allmänheten för att diskutera och samla in synpunkter på de båda parallella uppdragen.

Läs om utvecklingen av Stortorget på Älmhults hemsida

Läs mer

Temas förslag ”Älmhult i världen”.

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se