Laga Staden – stad och station i förening

Stationsområde, Karlstad

  • Kund:Karlstad kommun
  • Tjänster:Landskapsarkitektur, stadsbyggnad
  • Kontakt:Johan Jacobsson
  • Projekttid:2016-2017

Stationsområdet i Karlstads står inför förnyelse. Med ambitionen att få fram innovativa förslag på hur stationsområdet kan utformas arrangerade Karlstad kommun en inbjuden tävling där fyra arkitektteam valdes ut att delta genom prekvalificering. I rollen som landskapsarkitekt var Tema en del av teamet bakom förslaget ”Laga Staden” som av juryn tilldelades en andraplacering i tävlingen. Teamet bakom ”Laga Staden” bestod av &Rundquist, Tema, Ramböll och Structor. Förslagets visualiseringsbilder togs fram av 3D House.

Förslaget ”Laga Staden” tar sin utgångspunkt i ett storskaligt grepp med en stad och station i förening. Här möter resenären staden – inte ett stationsfunktionsområde. Stadens kvaliteter växer in i stationsområdet och en modern och effektiv bytespunkt formas. Med järnväg i centrum blir stationshuset en knytpunkt för kommunikation och resande. Det klassiska stationshuset får en förstärkt roll för kollektivtrafiken, både funktionellt och symboliskt.

Utemiljön utformas med tydliga lösningar för alla ingående trafikslag – där gåendes komfort och tempo premieras. Gestaltningen bygger på en samlande yta, ”en matta”, som utgör golvet i stadsrummet mellan Hamngatans norra fasad och järnvägsspåren. Ett långtorg bildas som harmoniserar ny och gammal bebyggelse utmed Hamngatan. Med sitt storskaliga mönster inordnar mattan platsens delar, funktioner och flöden. Torgets höjdskillnader, planteringar, sittytor och hängplatser får sin rytm och utbredning från mönstret – ett modernt stationstorg med järnvägspark i samspel. Hamngatan blir en vacker stadsgata där alla element samverkar och skapar nya förutsättningar för handel och levande fasader på båda sidor.

Idén för det nya stationstorget präglar synen på de olika trafikslagens uppträdande. Ett stadsrum som främjar gående i första hand och cykel i andra hand och är utformat för låg hastighet och för samexistens mellan trafikslag.

Läs mer

Vy över stationstorget sett från Järnvägsgatan. Bild: &Rundquist, 3D House

Planutsnitt över Stationstorget och Hamngatan. Bild: &Rundquist, Tema

Förslaget ”Laga Staden” tar sin utgångspunkt i ett storskaligt grepp med en stad och station i förening. Här möter resenären staden – inte ett stationsfunktionsområde.

Stadens kvaliteter växer in i stationsområdet och en modern och effektiv bytespunkt formas. Bild: &Rundquist, 3D House

Situationsplan. Bild: &Rundquist, Tema

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se