Fyra spår > 100 000 nya bostäder

Stadsbyggnadsvision Arlanda-Uppsala

  • Kund:Stockholms Handelskammare
  • Tjänster:Stadsbyggnad
  • Projekttid:2015

100 000 nya bostäder i sex stationssamhällen, varav fyra helt nya. På uppdrag av Stockholms Handelskammare har Tema tagit fram en stadsbyggnadsvision för huvudstadsregionen och det område som kanske har bäst förutsättningar att möta framtidens behov – sträckan mellan Märsta/Arlanda och Uppsala. Regionen är en av Europas fem snabbast växande med en inflyttning på upp emot 50 000 personer varje år. Men tillväxten hotas om inte bostadsbyggandet tar fart på allvar.

Nedan är ett filmklipp som visar visionen ”Fyra spår > 100 000 bostäder”.

– Vi vet sedan länge att de största tillväxthindren i regionen är bostadsbristen och kommunikationerna. Tema visar hur vi kan kombinera en viktig del av lösningen på båda problemen. Det viktigaste nu är att regeringen, som i valrörelsen lovade att bygget av fyrspår skulle vara i full gång till 2025, skyndsamt fattar beslut att starta planeringen av bygget, säger Handelskammarens regionchef Göran Brocknäs.

Temas vision omfattar 100 000 nya bostäder och arbetsplatser, men har en nyckelförutsättning – att järnvägen byggs ut från dagens två till fyra spår.

– När vi som stadsplanerare analyserar området mellan Stockholm och Uppsala ser vi en enorm potential. Det råder ingen tvekan om att det erbjuder alla förutsättningar för hög livskvalitet med attraktivt och hållbart boende, service och arbetsplatser. Men för att få igång utvecklingen krävs en sista pusselbit och det är bättre infrastruktur, säger Annika Persson, vd Tema.

De två spåren mellan Uppsala och Märsta Arlanda är redan i dag överbelastade och har blivit en flaskhals för tillväxten. Med fyra spår öppnas möjligheten för fler stationer längs sträckan och nya stationssamhällen. I Temas vision presenteras en konkret plan för sex utbyggnadsområden. I framtiden stannar tåget mellan Stockholm och Uppsala, inte bara vid Märsta-Arlanda och Knivsta, utan även vid Odensala, Alsike, Nysala och Bergsbrunna.

– Vi kan redan se möjligheterna i Märsta och i Knivsta, där vi har stationer och det pågår planering för fullt. Odensala, Alsike och Bergsbrunna är gamla stationer som skulle kunna få nytt liv. Nysala skulle bli ett helt nytt stopp med stor potential, säger Annika Persson.

Stationssamhällen är en naturlig utveckling av regionen. Alla får helt enkelt inte plats inne i städerna.

– Grundtanken är förstås inte ny, men vi har helt andra kunskaper i dag jämfört med 1950-talets ABC-städer. Mindre och strategiskt placerade samhällen med goda kommunikationer öppnar upp för både hållbar tillväxt och livskvalitet, säger Annika Persson.

Temas stadsbyggnadsvision premiärvisades av Annika Persson vid Uppsala Disting i februari 2015 och är ett tungt inlägg i Handelskammarens opinionsarbete för att trygga tillväxten i regionen.

– Att området mellan Märsta/Arlanda och Uppsala kommer att utvecklas råder ingen tvekan om, det handlar bara om när och hur. Jag hoppas att vårt bidrag kan ge en skjuts i rätt riktning, Det är en balanserad och realistisk vision och vi har fått väldigt positiv respons. Visst kan 100 000 nya bostäder låta mycket, men jag tror snarare att det är i underkant än tvärtom, säger Annika Persson.

Artikel i DN 2015-06-16 ”Järnvägsprojekt kan ge 100 000 nya bostäder”

Läs mer

Området Stockholm-Uppsala är en av Europas fem snabbast växande. Till år 2050 beräknas regionen växa med en miljon invånare. Men var ska alla bo? Redan idag saknas det 144 000 bostäder i regionen.

Vid de nya stoppen skapas förutsättning för nya stadsdelar att växa fram. I Märsta och i Knivsta finns redan stationer och planering av nya bostäder pågår. Odensala, Alsike och Bergsbrunna är gamla hållplatser som skulle kunna få nytt liv. Nysala blir ett helt nytt stationssamhälle.

”De största tillväxthindren i regionen är bostadsbristen och kommunikationerna. Tema visar hur vi kan kombinera en viktig del av lösningen på båda problemen.”

Temagruppen är

en del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se